Enligt vad GT.se rapporterar så struntar polisen i Göteborg att rycka ut till och prioritera brottslighet i det främlingstäta området Biskopsgården. Den ”duktiga” främlingen Tito Rojas, ungdomsansvarig på föreningen Cruz Azul, beklagar sig i GT över polisens flathet.

”Under en hel vecka försökte jag få Hisingspolisen att komma och ta upp en anmälan när några ungar snattat på idrottsföreningens fest. Men det hände ingenting”, säger han. Vidare berättar han att föreningen han är delaktig i, som organiserar 160 ungdomar, har försökt få till stånd ett samarbete med polisen men upplever att de inte tar deras initiativ på allvar.

No-go area?
I USA, Frankrike med flera länder där mångkulturella getton vuxit fram finns uttalade “no-go areas” – dvs. platser som polis och räddningstjänst inte rycker ut till på grund av den grova kriminaliteten. Även Rosengård i Malmö undviker polisen att vistas i om de inte är fler än en patrull. Enligt vad Nationellt Motstånd erfar så finns dessa tendenser även i andra storstäder och bland annat då Göteborg där områden som Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården alltmer får karaktären av ”no-go areas”.

I samma mån som polisen undviker dessa områden sker utflyttningar av svenska familjer från dem. Det vill säga att de som har råd att flytta gör det. De svenskar som inte har det tvingas att möta den ökande osäkerheten eller helt enkelt själva assimilera sig vilket är vanligt bland svenska ungdomar i sådana områden, då de anamma främlingarnas urbaniserade mångkultur och agerande överlag.

Systemet lämnar det mångkulturella misslyckandet därhän och skapar därmed utrymme för framväxandet av oroshärdar där hatet mot värdnationen och svenskarna pyr. I USA och Frankrike har vi sett när dessa oroshärdar exploderar, och även vad som skett med de olyckliga vita som inte haft de ekonomiska förutsättningarna att fly fältet. Återigen är den slutgiltiga analysen den att svensken antingen måste återerövra sitt land eller fly undan. Polisen kan välja att inte rycka ut, men svensken utan medel tvingas bli kvar och möta sitt öde.


  • Publicerad:
    2006-11-14 00:00