MASSINVANDRINGEN. Polisen skriver i ett pressmeddelande att de rekryterar civila medarbetare till 96 tjänster i region Syd, detta för att frigöra utbildade poliser som istället ska ägna sig åt ”den förnyade omvärldssituationen”. Med detta menas bland annat migrationsarbete och gränskontroll.

I ett pressmeddelande skriver polisen att de nu tack vare ökade medel kan rekrytera 96 civila medarbetare till tjänster som tidigare besuttits av utbildade poliser. Dessa poliser behöver frigöras från tjänster inom reception, utredningsverksamhet samt planering för att istället ägna sig åt bland annat migrationsarbete samt gränskontroll.

Polisen är idag hårt ansatta av den massinvandring av asylsökande främlingar som tar sig in i landet, eller som polischef Annika Stenberg väljer att beskriva det; ”den förnyade omvärldssituationen”.

— Det är oerhört glädjande att vi nu kan se ett tillskott av medarbetare till en verksamhet som är hårt ansträngd idag med tanke på den förnyade omvärldssituation som vi har att hantera, säger Stenberg.

Utöver den nyrekrytering av civila medarbetare som tidigare omnämnts, pågår också omfattande rekryteringar till polisens kontaktcenter samt till regionledningscentralen.

Källa:
Polisen i region Syd nyanställer 96 medarbetare


  • Publicerad:
    2016-06-23 15:00