MÅNGKULTUREN. Polisen ska lära sig om främmande rasers kulturer för att bättre kunna visa dem respekt.

Huddingepolisen är alltid redo att rycka ut vid behov. (Arkivbild)

Polisen meddelar att av tio personer i Sverige har blivit utsatt för hatbrott, men att långtifrån alla anmäler.

— Det är enormt stora siffror, men det återspeglas inte i anmälningsstatistiken, säger kommissarie Eva Sund på nationella operativa avdelningen på utvecklingscentrum Stockholm, vilket publicerats på Polisens hemsida.

För att  ”öka kunskapen” kring hatbrott och få fler att anmäla varandra, samarbetar myndigheten och Brottsofferjouren ett projekt som kallas Swevic. I detta projekt utvecklas så kallade kompetenshöjande konferenser, i alla regioner.

De har även tagit fram en webbutbildning som numera ingår i polisens läroplattform.

— Vi har även genomfört öppna föreläsningar om rasism och frågor kring hbtq+ för att öka kulturkompetensen inom båda organisationerna, säger projektkoordinator Amal Ahmed, som arbetar inom samma organisation som Eva Sund.

Både polisen och Brottsofferjouren intar nu en identitetspolitisk hållning, där personers ursprung, identitet och grupptillhörighet betonas.

— Det är lättare att erbjuda ett bra stöd om man har förståelse för varifrån en människa kommer och generell kunskap om personens grupp, historia och utsatthet. Kulturkompetens har ju mycket att göra med att visa respekt och att man är intresserad och påläst och då blir det lättare för den brottsutsatta att öppna sig. Jag tror att båda våra organisationer behöver bli bättre på det, säger Cornelia Johansson på Brottsofferjouren Sverige, som också är projektledare i Swevic.


  • Publicerad:
    2020-09-04 17:00