INRIKES. Från och med år 2018 kommer polisen att få 10 miljoner kronor extra varje år för att bekämpa så kallade ”hatbrott”.

Polisen meddelar på sin hemsida att deras arbete mot ”hatbrott” får ett stort ekonomiskt tillskott från och med år 2018. Det rör sig om 10 miljoner kronor extra per år som man kommer att kunna använda till förföljelse av oliktänkande.

— Dessa pengar betyder att vi kan fortsätta vår satsning på att identifiera, utreda och lagföra hatbrott och förstärka det som fungerar bra redan i dag, säger Eva Sund, polisens ansvariga för hatbrottsfrågor.

Eftersom de befintliga ”demokrati- och hatbrottsgrupperna” i Stockholm, Göteborg och Malmö har en ”positiv” inverkan vill polisen förstärka dessa, samt ge dem ett mer utpekat ansvar för att hjälpa övriga fyra regioner med identifiering och utredning.

Vidare kommer man att lägga en del av pengarna på en årlig utbildning för utredare av ”demokrati- och hatbrott”.

Utöver detta meddelar polisen att alla regioner får ett extra tillskott på 1,2 miljoner kronor under valåret 2018. Dessa pengar är öronmärkta för så kallade ”förtroendeskapande åtgärder” riktade mot folkförrädare, eller ”grupper som är särskilt utsatta för demokrati- och hatbrott på lokal nivå” som polisen uttrycker det. Man nämner även att åtgärder för förtroendevalda ska prioriteras med anledning av valåret.

Källa:
Mer pengar till hatbrott


  • Publicerad:
    2017-10-28 14:00