INRIKES. Antalet brott som tar lång tid att lösa har ökat lavinartat under de senaste åren.

Polisen tar allt längre tid på sig att utreda brott. Under de senaste åren har antalet brott som tagit mer än ett år att reda ut ökat med 30 procent. Enligt en intern undersökning beror detta främst på polisens egna passivitet och att handläggarna i brottsundersökningar ofta byts ut.

Situationen är värst i Norrbotten där ökningen varit hela 66 procent. Antalet brott som polisen tar lång tid på sig att reda ut varierar men det är framförallt bedrägeri och ekonomisk brottslighet som sticker ut i statistiken.

Förutom att polisen enligt sin egna utredning agerar passivt så påverkar även det sjunkande antalet poliser den negativa utvecklingen. Exempelvis arbetar allt färre poliser inom den så kallade bedrägerigruppen.

Källa:
Utdragna brottsutredningar har ökat


  • Publicerad:
    2018-04-02 08:55