UTRIKES I Australien är många upprörda över de drakoniska restriktionsåtgärderna som genomförs under förevändningen att stoppa coronaviruset. Nu sprids film där polisens kedja bryts.

I Melbourne i Australien hettade det till under en protest mot de inskränkningar som införts, och planeras, under förevändningen att dessa krävs för att stoppa coronaviruset.

En film från händelsen visar att demonstranterna bryter polisens linjer.

Polisen har också blivit föremål för kritik efter att man exempelvis tacklat och sedan pepparsprayat en äldre kvinna som redan låg ner på marken.

Trots protester verkar det dock inte vara slut på planerna för vad man ska göra härnäst. I en artikel från Nya Tider beskrivs nya restriktioner i delstaten Victoria, där Melbourne ligger, där ovaccinerade personer planeras helt uteslutas från samhället.

— Ja, det kommer att vara en vaccinerad ekonomi, och den kan man delta i om man är vaccinerad, citeras delstatens premiärminister Dan Andrews.

Medborgarna är fria att göra egna val, men den som gör fel val kommer bestraffas för det, resonerar premiärministern. Han nämner också att man kommer ”skydda hälsovårdssystemet” genom att stänga ute medborgare som inte vaccinerat sig.