INRIKES. Till hösten kan polisen börja använda tårgas för att skingra folksamlingar, bland annat vid fotbollsmatcher eller demonstrationer. Polisen utbildas nu i att använda tårgaspistolen LK 06. SFSU:s ordförande är oroad över utvecklingen.

Kanske en vanlig syn vid svenska demonstrationer i framtiden. Genrebild. Foto: Ggia (CC BY-SA).

Till hösten kan polisen börja använda tårgas för att skingra folksamlingar, bland annat vid fotbollsmatcher eller demonstrationer.

Ett 30-tal poliser ska nu utbildas i att använda tårgaspistolen LK 06.

— Vid både demonstrationer och fotbollsmatcher är det fullt tänkbart att ta ut den här resursen, säger Jesper Molander, verksamhetsutvecklare inom den särskilda polistaktiken, SPT.

Att använda tårgas för att skingra folksamlingar har länge varit tillåtet för svensk polis. Man har dock saknat både vapen och ammunition och inte haft tillräckligt med utbildad personal. Till hösten kan detta alltså komma att ändras.

— Vid både demonstrationer och fotbollsmatcher är det fullt tänkbart att ta ut den här resursen. Det kommer givetvis vara en kommenderingschef som beslutar att ta ut förmågan beroende på hot- och riskanalys. Innan man anlägger tårgas kommer det att föregås av en skingringsbefallning så att man får skälig tid att lämna platsen. Det är i någon mån valfritt att vara kvar, menar Molander.

Tårgas ska aldrig tidigare ha använts för att skingra folksamlingar, men har i vissa fall använts för att ingripa mot ”farliga personer”.

Sofia Bohlin som är ordförande för Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU, är oroad över utvecklingen:

— Det känns verkligen inte bra. Vi har sett tårgas i fotbollen tidigare där stora mängder, helt oskyldiga människor, blivit drabbade. Jag själv varit med om det och det var långt ifrån en trevlig upplevelse.

— Det här kommer snarare skapa ökad osäkerhet och ökad oro och misstro gentemot myndigheten och detta baserat utifrån utvecklingen med villkorstrappan 2019. Det här bygger inte ett ökat förtroende. Utan att ha satt mig in i det särskilt mycket nu så är det här en sorglig utveckling.

Källa:
Poliser utbildas för att använda tårgas


  • Publicerad:
    2020-02-14 09:40