Polisen vill ha ökade resurser för att kunna bemöta eventuella terrorattentat och kräver därför 30 miljoner extra i sitt budgetförslag till regeringen.

NI04

Polisen utreder nu sin terrorberedskap och vill ha tydligare krav från regering och riksdag på hur de ska hantera en situation likt skjutningen på Utöya förra året. Efter händelsen fick den norska polisen stark kritik för att det tog lång tid att nå ut till ön, samtidigt som kommunikationen och kapaciteten var bristfällig.

Det ökade anslaget skulle göra det möjligt att öka personalstyrkan i nationella insatsstyrkan från 52 till 97 anställda. Något som Rikspolischef Bengt Svensson menar är en förutsättning för att kunna ingripa på två platser samtidigt och byta av personal vid längre insatser.

Polisen vill också ha lättare tillgång till försvarets helikoptrar för transport, eftersom polisens egna helikoptrar inte har kapacitet till att transportera en hel insatsgrupp. Man behöver kunna flytta 10-15 man på en gång, medan man i dag bara kan flyga några gubbar i taget enligt Rikspolischefen.


  • Publicerad:
    2013-01-19 17:47