SVERIGE. Kommunikationssystemet Rakel, som används av bland annat försvaret, sjukvården och polisen har i Stockholm drabbats av störningar. Man utreder nu om systemet kan ha råkat ut för sabotage.

Kommunikationssystemet Rakel, som bland annat användas av sjukvården, försvaret och polisen i Stockholm har drabbats av störningar och man misstänker att sabotage ligger bakom störningarna. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har ansvar för Rakel-systemet, pågår felsökning just nu i det aktuella området.

— Vi har störningar i vissa områden i vår region, men vi har också vidtagit åtgärder och har reservrutiner, säger Towe Hägg som är talesperson för polisen i region Stockholm.

De som är beroende av systemet, till exempel sjukvården och räddningstjänsten, är informerade om händelsen och har infört reservsystem för att kunna kommunicera säkert i området.

Varken polisen eller MSB vill kommentera det misstänkta sabotaget i nuläget.

— I förundersökningen behöver vi först veta vad den här störningen beror på. Beror det på något tekniskt så kommer den här förundersökningen inte vara aktiv längre. Vi måste först ta reda på vad störningen beror på och det är det vi inväntar, säger Hägg.

Källa:
Sabotage misstänks ligga bakom störningar i polisens kommunikation


  • Publicerad:
    2016-09-17 12:45