RÄTTSVÄSENDE. Förundersökningen om det så kallade ”romregistret” läggs ned.

Chefsåklagare Mats Åhlund beslutade idag om att lägga ned förundersökningen för det så kallade ”romregistret”. De två polismännen vid kriminalunderrättelseenheten i Lund, som varit misstänkta för tjänstefel, har inte gjort något straffrättsligt fel anses det.

Åklagaren menar även att registret i sig inte har byggt på etnisk tillhörighet. Han riktar dock kritik mot Skåenpolisen för att man inte tydligt har markerat personer som inte har misstänkts för brott, samt att man inte har loggat åtkomsten till registret. Han kallar detta för systemfel, men att ingen kan hållas till ansvar för detta.

Mats Åhlund skriver i sin sammanfattning att:

”Det kan inte styrkas att anställd vid polismyndigheten gjort sig skyldig till brott genom att inte formellt ange ändamålet med behandlingen av personuppgifter på det sätt som bort ske. Det kan heller inte styrkas att det varit oförenligt med ändamålen med personuppgiftssamlingarna att behandla de personuppgifter som ingick i dessa. Det har inte framkommit anledning att anta att personuppgifterna, med ett undantag som är föremål för en särskild förundersökning, utlämnats eller faktiskt spridits till obehöriga. Det kan inte längre antas att personuppgifterna förts in i personuppgiftssamlingarna enbart på grund av etnisk tillhörighet.”

Han meddelar samtidigt att förundersökningen mot den person/personer som har läckt registret till media fortgår. Denna utredning ligger för närvarande på Justitiekanslerns bord.

Källa:
Åklagarmyndigheten ärende AM 139971-12


  • Publicerad:
    2013-12-20 23:10