FINLAND. En grupp finska poliser rev bort sina namnskyltar när de skulle tvångsupplösa en manifestation i Finland. Detta stred mot reglerna och därför får poliserna nu en anmärkning av JO.

Demokraturen lever och frodas tyvärr för tillfället i östra Norden.

Den 30 november höll aktivister från den finländska organisationen Kohti Vapautta en manifestation vid Mannerheimstatyn i centrala Helsingfors.

Organisationen antas av myndigheterna vara en ”fortsättning” på den oregistrerade föreningen Nordiska motståndsrörelsen, som förbjöds efter att man utnyttjade ett kryphål i lagen som tillåter upplösning av föreningar som ”bryter mot god sed”, vilket kan betyda vad man vill att det ska betyda.

Exakt var i lagen man finner stöd för tolkningen att upplösningsbeslutet av föreningen Nordiska motståndsrörelsen automatiskt även gäller Kohti Vapautta är oklart, men det verkar vara den tolkning man valt att göra i Finland i detta fall.

På grund av detta beslutade polisen att tvångsupplösa minnesstunden för Carl Gustaf Emil Mannerheim. I samband med detta ingripande bröt man på ett tydligt sätt mot reglerna, nämligen på så sätt att poliserna av en överkonstapel fick höra att de fick ta av sin namnbricka inför ingripandet, något som bryter mot lagen. Detta var något poliserna också gjorde.

Anledningen till detta var att man påstod att det fanns en hotbild mot poliserna. Detta är något som deras kollegor i Sverige också brukar hänvisa till för att slippa legitimera sig, oftast i samband med att man har brukat övervåld mot politiska dissidenter, exempelvis medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen.

Polis som inte vill behöva legitimera sig, någon kan ju bli sur för att man slagit ner en grundlagsskyddad åsiktsyttring istället för att sköta sitt jobb. Foto från laglig spontandemonstration i Göteborg 2017.

I Finland verkar dock inte Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen vara imponerad över tillgreppet. Att namnbrickan måste sitta på uniformen om man är patrullerande polis är det som står i lagboken, närmare bestämt polislagen och grundlagen, och därmed är det vad som gäller konstaterar JO. Huruvida man tror på en risk för trakasserier spelar ingen roll enligt beslutet, då det står i lagen vad som gäller.

Ett starkt skäl till varför man måste kunna identifiera poliserna är enligt JO att det är nödvändigt för att kunna utreda tjänsteansvar gällande vilken polis som gjort vad. Det går inte om poliserna saknar identifiering.


  • Publicerad:
    2021-01-23 00:12