UTRIKES. Tysklands polisfack vill bygga en mur längsmed gränsen mot Österrike likt Ungerns staket. Detta trots att Angela Merkel och hennes regering kallade Ungerns förfarande för inhumant.

Tysklands polisfack vill följa Ungerns exempel och bygga en mur längsmed gränsen mot Österrike för att hindra strömmen av asylsökande som väller in i landet. Rainer Wendt, ordförande i polisfacket, sa i en intervju att om Tyskland bygger ett gränsstaket så kommer andra länder att följa efter. Något Wendt hoppas blir verklighet. Anledningen till att facket tycker att staketet främst ska byggas mot Österrike är för att det är vitalt för att Tyskland ska kunna fortsätta att utföra gränskontroller.

— Om vi stänger vår gräns på detta sätt så kommer Österrike att tvingas stänga sin gräns mot Slovenien, och det är exakt den effekt vi behöver, säger Wendt.

Vidare föreslår han att Tyskland bör, likt Ungern, införa en ”transitzon” mellan ett yttre och ett inre gränsstaket och däremellan sortera asylsökarna efter hur sannolikt det är att de kommer beviljas asyl.

När Ungern byggde sina staket utmed gränserna fördömde Angela Merkel och den socialdemokratiskt-kristdemokratiska regeringen landet. De kallade tilltaget för inhumant och omöjligt att genomföra.

— Vår organisation är i fara, vi står inför social oro. Någon måste dra i nödbromsen och det kan bara Angela Merkel göra, säger Wendt.

Källor:
Germany must build border fence, says police union chief
Polizeigewerkschaft fordert deutschen Grenzzaun


  • Publicerad:
    2015-10-18 23:00