FACKLIG ÅSIKTSCENSUR. Efter att Transportarbetareförbundet fällts i Tingsrätten för att ha uteslutit en medlem med uppdrag för SD – vacklar tidigare hårda Polisförbundet i frågan.

Genrebild. Foto: Twitter.

Tingsrätten underkände i början av mars Transportarbetareförbundets uteslutning av en medlem för dennes uppdrag i Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Medan Transportarbetareförbundet tydligt förbjuder sina medlemmar att kombinera aktivt medlemskap i SD med aktivt i fackförbundet, drar Polisförbundet idag någon slags gräns – oklart vilken – vid samma ställe.

Transport anförde vid uteslutningen som ledde till den fällande domen att medlemmen med sitt engagemang för SD hade brutit mot förbundets stadgar, enligt vilka medlemmar åläggs verka ”för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde”.

Tingsrätten menar dock i sin dom att Transport inte lyckats visa att medlemmen brutit mot förbundets stadgar.

Transportarbetareförbundets policy med nolltolerans mot aktivt medlemskap i SD sticker idag ut. Flera förbund har dock likt Polisförbundet en klausul som avråder från kombinationen medlemskap i facket och funktion som förtroendevald för SD .

Från ulimatum till fikonspråk
År 2014 gick dock Polisförbundet ut med ett pm till medlemmarna, där man direkt ålägger de förtroendevalda medlemmar i Polisförbundet som kombinerar sina uppdrag med aktiva medlemskap i SD – att med omedelbar verkan avsäga sig sina uppdrag – för att undvika ett ärende i förbundsstyrelsen.

Som skäl för detta ultimatum angav man:

Vi anser att uppdragen inte är kompatibla.

samt

SD:s människosyn står i direkt motsats till förbundets grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt.

I samband med att domen mot Transportarbetareförbundet nyligen presenterades tillfrågades Polisförbundet av tidningen Arbetsvärlden huruvida det går att kombinera förtroendeuppdrag för Polisförbundet med aktivt medlemskap i SD.

Svaret löd:

Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars värdegrund bedöms oförenlig med vår, vilket Sverigedemokraterna är ett exempel på.

Man påpekar dock i en kommentar att det är medlemmarna som väljer sina företrädare samt att frågan aldrig förut prövats.

En annan tidning, Polistidningen, fäster då uppmärksamhet på att detta svar inte innehåller samma information som gavs 2014 – där ju förtroendeuppdrag för SD förklaras vara oförenligt med uppdrag för förbundet.

Nejdå, vi har inte ändrat inställning i frågan!

På frågan från Polistidningen om förbundet ändrat inställning till SD eller om man anser att partiet förändrats, svarar Polisförbundets förste vice ordförande Tomas Stjernfeldt på mejl:

Nej, vi har hittills inte haft anledning att ompröva vår ståndpunkt…Vi har inte, och har aldrig haft, en stadgereglering riktad mot organisationer eller politiska partier. Däremot är det viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund och arbetar i enlighet med våra stadgar. Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars grundsyn bedöms oförenlig med vår, vilket till exempel kan röra Sverigedemokraterna.

På frågan om man fortfarande uppmanar den förtroendevalde att avsäga sig sitt uppdrag svarar han:

Vi har inte tagit något nytt beslut om att agera på ett annorlunda sätt än vad vi tidigare har sagt. Frågan har inte varit aktuell men om den blir det så kommer den att lyftas till förbundsstyrelsen.

Polistidningens reporter undrar avslutningsvis om domen mot Transportarbetareförbundet kommer påverka Polisförbundets agerande i frågan framöver.

Vi ska nu analysera domen och sedan se vilka konsekvenser den kan medföra. Vi måste också avvakta för att se om domen överklagas.” svarar Tomas Stjernfeldt.

Domen mot Transportarbetareförbundet överklagades på tisdagen förra veckan – av Transportarbetareförbundet.


  • Publicerad:
    2021-04-19 20:30