INRIKES. Under flera års tid har den svenska polisen ljugit om och försökt dölja att man diskriminerar och väljer bort vita män vid antagningen till Polishögskolan. Nu har det dock fastslagits att diskriminering har skett och polisen ska betala 100 000 kronor var till de drabbade.

Den 20 maj kom domen i Stockholms tingsrätt som bekräftar att polisen har brutit mot diskrimineringslagen genom att kvotera in främlingar och kvinnor på bekostnad av vita män som varit bättre lämpade och gjort bättre ifrån sig på såväl de fysiska som på språkproven. Detta trots att Högsta Domstolen tidigare har klargjort att det är olagligt att kvotera på detta sätt.

130 av de drabbade valde att kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att få upprättelse, men myndigheten beslutade sig för att inte hjälpa männen. Därför valde fyra av de drabbade att istället stämma staten i domstol.

Där gick polisen slutligen med på att betala ut de yrkade skadestånden på 100 000 kronor var till de fyra drabbade och erkände således indirekt att diskriminering och kvotering baserad på ras och kön har skett.

Det är i dagsläget oklart om fler av dem som kvoterades bort för att de var vita män nu också kommer att kräva ersättning för den behandling de fått utstå.

Clarence Crafoord från stiftelsen Centrum för rättvisa har tidigare kritiserat DO:s ovilja att ta upp fallet och menar att DO ”ser mellan fingrarna” när det handlar om kvotering av kvinnor och det är män som diskrimineras.

Källor:
Viktigt att polisen nu erkänt diskriminering
Polisen har diskriminerat på grund av kön och etnisk bakgrund
DO ser mellan fingrarna på Polishögskolans olagliga inkvotering av kvinnor


  • Publicerad:
    2015-05-28 19:00