STOCKHOLM. Polisen har haft en kampanj där de delat ut flygblad på flera språk till så kallade EU-migranter som tigger. Detta för att upplysa tiggarna om att det inte är tillåtet att bosätta sig i offentliga miljöer och ta upp andra människors gaturum.

Tiggare utsätts för sexuella trakasserier av personer som vill köpa sex av dem.

I ordningslagen står det bland annat att ”det är inte tillåtet att uppehålla sig på trottoarer eller vägar om det hindrar bilister, cyklister eller fotgängare”. Detta har Stockholmspolisen tagit fasta på och använt sig av i en kampanj för att försöka få tiggande ”migranter” att sluta ta andras gaturum i anspråk.

Mats Eriksson, kommunikatör vid Stockholmspolisen, berättar för media att deras kampanj som de döpt till ”En trottoar för alla” går ut på att rörelsehindrade personer inte ska behöva begränsas i sin framkomlighet på grund av sopor och tiggande invandrare, som i stort sett bosatt sig på trottoarerna.

Det har inkommit många klagomål till polisen angående tiggarna. Därför har ordningsmakten nu gått ut och försökt förklara för tiggarna att det inte är olagligt att tigga, men att de inte kan sitta på läskbackar och liknande med alla sina tillhörigheter i kollin, eftersom detta gör det svårt för alla andra människor att ta sig fram och att tiggarna inte har någon rätt att ta alla andra människors gaturum i anspråk.

Enligt Erikssons vetskap har ingen tiggare ännu bötfällts och han är av uppfattningen att ”alla borde förstå att de inte kan parkera sig så”. Om polisen har rätt i sitt antagande eller ej, återstår att se.

Källa:
Poliskampanj mot sittande tiggare


  • Publicerad:
    2016-05-11 23:35