INRIKES Efter tjugo år som polischef tycks Carin Götblad ha släppt allt hopp om den egna och andra myndigheters förmåga att ta itu den eskalerande importerade gängbrottsligheten.

I ett Sverige kännetecknat av eskalerande besinningslöst dödligt invandrarvåld och upprepade terrorhot försöker höga politiker och tjänstemän nu överträffa varandra med att presentera åtgärdspaket, vars förespråkare de nyligen skulle dömt ut som extremister och fiender till demokratin.

I förrgår rapporterade Nordfront från presskonferensen, där statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer meddelade att Försvarsmakten ”kommer att bistå polisen i kampen mot de kriminella gängen”. Man utlovade i sammanhanget en kommande lagändring, nödvändig för att underlätta det kontinuerliga samarbetet mellan Försvarsmakten och Polismyndigheten.

I veckan försäkrade samme justitieminister DN om att misstänkta brottsvinster, alltsomoftast omsatta i statusprylar, ska kunna fråntas inte endast den som olagligen tillägnat sig föremålen i fråga, utan varje innehavare, som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng.

I samma tidning hade någon dag tidigare polismästaren Carin Götblad gått ut med hård kritik, dels mot den polismyndighet hon själv tillhör, dels emot svenska myndigheter överlag – samt mot det svenska folket – för hur man tacklar den grasserande invandrarbrottsligheten.

— Vi har ett naivt samhälle och en naiv lagstiftning, säger hon. Ansvaret vilar dock, menar hon, tyngst på den grupp av de ovan nämnda, som till skillnad från de andra har en möjlighet att lösa problemet. Till ”de vanliga svenskarna” riktar hon därför uppmaningen:

— Res er upp från TV-soffan och ta tag i saker!

Fler decenniers eget polisiärt arbete med att försöka stoppa nyrekryteringen till de kriminella invandrargängen har gjort henne desillusionerad. Medan föreslagna åtgärder, som i alla fall skulle kunna haft någon positiv inverkan på utvecklingen, aldrig vidtagits, har man enligt Götblad istället excellerat i rent destruktiva insatser som tjänat till att öka målgruppens förakt mot svensk polis. Varken pizza-partyn för gängkriminella eller polisers käpphästhoppning har bidragit till att stävja brottsligheten tycks hon mena. Polismästaren är vidare innerligt trött på all byråkrati. Inga fler utredningar behövs, fastslår hon.

Sammanfattningsvis undviker Götblad i sin analys av den eskalerande gängbrottsligheten de stora elefanterna i rummet bestående av riggad massinvandring och avsett folkutbyte. Hon säger att det åligger svenska folket att sätta stopp för gängbrottsligheten, då myndigheter och politiker lider total brist på insikt, motiv, styrka och handlingskraft att göra det. Hennes resonemang kan, som Samnytt konstaterar, logiskt sett knappast tolkas på annat sätt än som en uppmaning till oss att bilda medborgargarden, vilket vore ett unikt budskap från en svensk polischef. Samtidigt tjänar en uppmaning till folket om att agera här till att lätta på trycket mot den egna myndigheten.

Men vem är då polismästaren som drar dessa slutsatser och vad har hon gjort under sin långa karriär?

Juristen Carin-Cecilia Götblad är sedan 1 oktober 2021 polismästare vid NOA (Nationella operativa avdelningen). På sitt CV har hon bland annat regionpolischef för Polisregion Mitt och länspolismästare först för Stockholms polismyndighet, sedan för Gotlands.

Götblads karriär har förutom ett flitigt saluförande av politiskt korrekta åsikter utmärkts av ett antal fall av etiskt och rättsligt ifrågasatt agerande från hennes sida.

Friserad statistik

I september 2003 startade Götblad upp Projekt Nova mot organiserad brottslighet i Stockholms län. Hård kritik riktades senare emot henne för att hon i en rapport våldsamt överskattade projektets effektivitet. Hennes statistik användes dels som grund för utvärdering av tidigare verksamhet i Stockholm, dels för planeringen av kommande sådan i och utanför Stockholm. En journalistisk granskning avslöjade dock att Götblad ”hade överdrivit” framgången i bekämpandet av det kriminella nätverket Black Cobra, vilket i strid mot Götblads direkt lögnaktiga påstående om att det skulle vara på väg att helt slås ut, i själva verket hade expanderat avsevärt.

Korruptionsmisstankar

I oktober 2020 uppmärksammade medier att Götblad erhållit en attraktiv bostad i en av polisens stiftelser, för vilken hon själv var ordförande. Särskilda åklagarkammaren inledde efter rikspolischefens samt ett antal privatpersoners anmälningar en förundersökning om trolöshet mot huvudman och om grov förskingring. Förundersökningen lades till slut ned med motiveringen att uthyrning skett till marknadshyra. Det kan i sammanhanget konstateras att den gärning, som Götblad här friades från misstankar för, är nummer sju på den lista över de typer brott som Noa utreder:

 • kulturarvsbrott
 • krigsbrott
 • artskyddsbrott (CITES-brott)
 • immaterialrättsliga brott
 • penningtvätt
 • finansiering av terrorism
 • korruptionsbrott

Vad Götblads ventilerande av politiskt korrekta åsikter under sin karriär beträffar, så har det till stor del ägt rum i hennes funktioner som

 • regeringens samordnare mot våld i nära relationer
 • ordförande i styrelsen för Högskolan på Gotland
 • ledamot i Göteborgs universitets styrelse
 • ledamot i Kungliga Tekniska Högskolans styrelse
 • ledamot i Specialfastigheters styrelse
 • ledamot i konsistoriet för Karolinska Institutet.

Det ska inte heller glömmas att hon invigningstalade för Stockholm pride 2005.

För att återgå till Götblads aktuella artikel så har den kritiserats hårt på många håll. Tidningen Hela Gotland kommenterar till exempel:

Omdömeslöst uttalande av en polismästare

samt

Folkrörelser är inte en del av ordningsmakten.