PK-HETS. Niclas Andersson, polisområdeschef i Järva, JO-anmäls av nätverket Förorten mot våld efter att ha pekat ut somalier som överrepresenterade gällande våldsbrott.

I en intervju i en lokaltidning om nätverk som begår grova våldsbrott pekade polisområdeschefen i Järva, Niclas Andersson, ut somalier som särskilt brottsbenägna. Detta föranledde nätverket Förorten mot våld att JO-anmäla honom.

– Vi har gjort en JO-anmälan för att vi ser allvarligt på polischefens uttalande. Delvis pekar polischefen ut en särskild etnisk folkgrupp, och fastställer sin föreställning eller egna värderingar om vem han anser vara svensk eller inte. Sedan finns det heller inga belägg för hans uttalande. Av den anledningen har vi gjort en anmälan. För de flesta i Järva är ju svenska medborgare, sa Ilyas Hassan, talesperson för nätverket.

Hassan beklagar sig även över att det skulle vara en ”säkerhetsrisk” att polisen pekar ut etniska grupper och att polisen därmed kan använda sig av ”rasprofilering”.

När Stockholm Direkt kontaktar Niclas Andersson så säger han att det ”aldrig var hans avsikt att generalisera eller peka ut en särskild grupp”.

Källa:
Polisområdetschef i Järva JO-anmäls


  • Publicerad:
    2017-10-28 19:00