INKOMPETENS. Som en konsekvens av de sänkta antagningskraven för polisutbildningen har ett antal studenter kuggats då de exempelvis inte klarat av att avfyra ett tjänstevapen.

Under lång tid har antagningskraven till polisutbildningen sänkts. Man har sänkt kravet på intelligens från en fyra till en trea på en niogradig skala, slopat kravet på körkort och en rad krav på fysisk kondition.

På grund av dessa sänkta krav har en del studenter inte klarat av olika obligatoriska moment i utbildningen, bland annat vapenträning då de inte klarat av att avfyra tjänstevapnen.

I skrivande stund står ungefär 500 utbildningsplatser tomma på landets polishögskolor. Huruvida polisens agerande, då man exempelvis angripit oppositionella medborgare, gör att potentiella rekryter undviker att ansöka är oklart.

Källa:
Polisstudenter kuggade: ”Klarade inte avfyra vapen”


  • Publicerad:
    2018-03-04 19:25