STOCKHOLM. Politikerna i Trafiknämnden i Stockholms stad förbjuder nu utomhusreklam som de själva bedömer är rasistiska eller sexistiska.

Idag beslutade Trafiknämnden att införa riktlinjer för att förbjuda så kallad rasistisk eller sexistisk utomhusreklam på Stockholms stads mark. Beslutet är tänkt att gälla från nästa år.

Beslutet har tagits av en nämnd bestående av 26 politiker från samtliga riksdagspartier (samt Fi) förutom Sverigedemokraterna.

— Vi har valt att inkludera branschens riktlinjer i avtalen med reklambolagen, dock med ett tillägg gällande rasistiska reklambudskap, säger Daniel Helldén (MP), som är ordförande för nämnden, till Resumé.

Vad som kan klassas som rasistiskt är upp till politikerna själva att bestämma och än så länge finns inga riktlinjer för vad som ska censureras. Regler för sexistisk reklam finns redan och där har annonsörer att förhålla sig till Reklamombudsmannens snäva regler. Där framgår bland annat att bilder som befäster de naturliga könsrollerna ”framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt”.

Sveriges Annonsörer har i ett remissvar kritiserat förslaget som man menar ger utrymme för en allt för bred tolkning. I ett uttalande tidigare i år sade Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson att censurriktlinjerna hotar yttrandefriheten.

Källa:
Klart: Förbud mot sexistisk och rasistisk utomhusreklam i Stockholm


  • Publicerad:
    2017-12-14 18:30