HALLAND. En politiker rasar över de så kallade flyktingarnas levnadsstandard i vad han kallar ”getton”. Nu lägger han fram ett förslag på att beslagta sommarstugor i Hallands län och göra dem till bostäder för invandrare.

Anders Wilhelmsson, socialsekreterare på utbildnings- och arbetsmarknadsenhetens avdelning för ekonomiskt bistånd, föreslår att svenska kommuner ska ha rätt att tvångsinlösa småhus och sommarstugor.

Anledningen är att han tycker att så kallade flyktingar har en dålig levnadsstandard och har svårt för att integreras i samhället. Lösningen menar han är att expropriera svenskars egendom för att lösa de två problemen och få en mer rättvis fördelning på bostäderna.

— Jag har tänkt länge på hur fel det är att ständigt sätta de här människorna i miljonprogramsområden med hög arbetslöshet och utanförskap samtidigt som folk i innerstaden och i många villaområden lever helt segregerat i en värld av vit arbetande medelklass, uppger han i en intervju.

Wilhelmsson menar vidare att fler måste vara solidariska och hjälpa till nu när flyktingströmmen blir allt mer påtaglig.

— Vi har en tankecensur där vi utgår ifrån att det där går ju inte, men visst går det om vi försöker, säger han.

Han påpekar dock att hans förslag kan upplevas som extremt, men att något måste göras och att det bästa vore om svenskar frivilligt lät kommunen köpa deras bostäder åt invandrare:

— Frivilligt är bäst, men det behövs något radikalt. Det står i regeringsformen att expropriation får ske om det är angeläget för allmänhetens bästa och jag anser att bostäder och integration åt de här människorna är viktigare än att ta mark för att bygga en väg.

Källa:
”Expropriera hus till flyktingarna”


  • Publicerad:
    2014-04-22 17:00