POLITISKA DOMAR James Fields, en demonstrant från Charlottesville, som staten och medier behandlat som en terrorist, har transporterats från fängelset till ett federalt sjukhus efter en lång period av total isolering.

Av en sökning på Bureau Of Prisons databas framgår att James Fields nu förts från anstalten FCI Hazelton, där han avtjänar sitt livstidsstraff, till den federala medicinska faciliteten MCFP Springfield.

Orsaken till hans sjukhusvistelse är inte officiellt känd. National Justice har pratat med ett flertal personer som haft fortlöpande kontakt med Fields under hans fängelsetid. Dessa uppger samtliga att han helt slutade svara på brev för cirka tre månader sedan.

Fields utsatt för tortyr enligt FN:s definition

I några av sina sista brev innan korrespondensen avbröts klagar Fields på fruktansvärda förhållanden vid anstalten Hazelton, inklusive förlorad tidsuppfattning på grund av sinnesavtrubbning efter total isolering 24 timmar om dygnet – en behandling som utgör tortyr enligt FN:s Konvention mot tortyr.

Normalt har intagna tillgång till radio och TV, men Fields har hittills inte beviljats detta.

Personer som följts Fields fall, inklusive högprofilerade ”kändisar” som Anne Coulter, har försökt rikta allmänhetens uppmärksamhet mot det hyperpolitiserade rättssystemets behandling av Fields.

De som följt hans fall nära har dragit slutsatsen att han är helt oskyldig och att han inte fick en rättvis behandling i domstolen.

Han dömdes i strid med rättspraxis av en domstol i Charlottesville, där hans misstänkta brott skulle ha begåtts, och där han enligt många förvägrades en opartisk jury.

Han blev här dömd till livstids fängelse plus 418 år för Heather Heyers död – som träffades av Fields bil efter att den mobb bestående av Antifahuliganer – som hon var en del av – attackerade hans bil.

Fields åtalades en andra gång för samma händelse, denna gång av federala åklagare, vilka skrämde honom till att erkänna sig skyldig – i utbyte mot att man inte plederade för dödsstraff.

Ledande personer i staden hade utlovat en fällande dom

I slutet av 2019 lämnade Fields advokater in en överklagan av domslutet som Virginia’s 4th Circuit Court fattat. Man pekade här på en rad felaktigheter begångna av åklagarna och domarna i rättsprocessen.

Transporten av Fields till sjukhus tycks sammanfalla med detta återupptagande av fallet, som dessförinnan legat i träda beroende på coronarestriktioner.

I överklagan gör Fields advokater gällande att det var fel av domaren att låta fallet behandlas i Charlottesville, i ljuset av all den publicitet som riktats mot det lokalt.

Vidare åberopar man att ledande personer i staden redan innan rättegången inleddes utfäste löften om den kommande domens karaktär.

En medlem i Charlottevilles stadsfullmäktige – en vänsteraktivist vid namn Kristin Szako – har öppet deklarerat att det är ”intressant att se hur alla vita supremacister och nazister vill flytta sina rättegångar från Charlottesville, då de vet att de inte kommer mötas av någon sympati här”.

Hon tillade vid samma tillfälle:

”Vi är inte deras folk.”

Det har även visat sig att domaren vid Circuit Court tillät att föremål irrelevanta för målet – såsom en bild av Hitler som Fields ska ha skickat till sin mamma före demonstrationen – tilldelas status som vittnesmaterial.

Faktorer som dessa, tillsammans med mediers partiska och osakliga bevakning av fallet, gjorde det enligt Fields advokater omöjligt att få fram en opartisk jury i Charlottesville i det här målet.

Men även om den dömde lyckas rentvå sitt namn i delstatsmålet, anses domen i det federala fallet allmänt inte kunna överklagas – vilket i så fall innebär att Fields livstidsdom, om inget exceptionellt inträffar, står fast.