UTRIKES. Om det ska råda yttrandefrihet i Storbritannien måste det vara tillåtet att för fram olika uppfattningar om ”förintelsen”, menar en brittisk minister. Detta har orsakat en viss moralpanik från politiskt korrekt håll.

För att yttrandefrihet ska råda på landets universitet måste staten vidta åtgärder för att människor med obekväma uppfattningar ska kunna yttra sig där, menar Storbritanniens universitetsminister Michelle Donelan.

Om en talare har bjudits in till ett universitet måste denne få tala, bara det inte är något direkt olagligt som ska sägas. För att säkerställa detta ska universitet kunna dömas till att betala böter, om de avbokar en gäst bara för att denne har ”intoleranta eller kränkande” åsikter.

När hon intervjuades på stationen Radio 4 fick hon frågan om huruvida historikern David Irving är tänkt att skyddas av lagen, vilket hon svarade jakande på då lagen ska skydda lagliga yttranden, även historierevisionism.

Detta är något som skapat en viss panik i det politiskt korrekta lägret, men Donelan står fast även om hon förklarar att hon motsätter sig ”antisemitism”. Exempelvis pressade hon förra året landets universitet att anta en ny definition av ”antisemitism”, som innefattar exempelvis kritik mot Israel.


  • Publicerad:
    2021-05-15 21:55