ANTISEMITISM. En polsk biskop sade i påskas att ”en viss nation” använde sina massmedier för att år 1937 intrigera för att splittra och förtala den katolska kyrkan.

Den polska staden Tarnows biskop Andrzej Jeż sade under den katolska kyrkans påskhögtid i april att ”en viss nation” använde sina massmedier för att under en kongress i Lviv år 1937 intrigera för att splittra och förtala den katolska kyrkan. Med ”en viss nation” menar Jeż det judiska folket.

— Dessa saker sades under en kongress hållen av en viss nation. Jag kan inte nämna vilken den var för jag skulle kunna bli attackerad från alla håll. Denna kongress hölls i Lviv och bland andra saker sades: ”Vår naturliga fiende är den katolska kyrkan. Vi måste förtala dem och visa dem vårt hat, vi måste skapa skandaler kring deras privatliv som underblåser hat mot dem och gör dem till åtlöje. Vi måste stärka våra medier för då kommer vår kontroll att bli stark och säker”, citerade Andrzej Jeż.

Polens chefsrabbin Michael Schudrich, kommenterade Jeż predikan med att säga att den understryker de inre striderna inom den katolska kyrkan, mellan de som stödde och de som opponerade sig mot den den katolska kyrkans reformation som genomfördes på 1960-talet för att stryka kyrkans antisemitiska lära.

— Jag har aldrig hört något liknande, hävdar Schudrich.

— Vad biskopen säger går emot den moderna katolska tron.

Schudrich säger också att Andrzej Jeż mässa visar att ”det finns ett problem inom den katolska kyrkan som behöver hanteras” i Polen, som är ett av de europeiska länder där den katolska kyrkan har störst inflytande.

Den judiske journalisten och filmaren Dov Gil-Har hävdar att citatet från 30-talet som Andrzej Jeż  använde i mässan är ”en fabrikation”.

I Polen diskuteras som bäst en kongress som Judiska pånyttfödelserörelsen för Polen höll 2012, under vilken man bland annat beslutade att verka för att ytterligare ”reformera” den katolska kyrkan. Som det nu är utgör den katolska kyrkan ett ”problem” för judarna och deras ”rättigheter” och därför måste omstruktureras både som lära och institution, sade man under kongressen.

Anledningen till detta är att religionen är ett ”kraftfullt vapen” i händerna på den katolska kyrkan, som måste avväpnas, sade då kulturhistorikern och sociologen Magdalena Waligorska.

Det anonyma Twitterkontot Y. kommenterar den polske biskopens predikan med att tweeta att polacker ”är antisemiter redan från födseln”, vilket är en vanlig prosemitisk kliché som judar använder om icke-judar i alla länder.

Källor:
הרב הראשי של פולין: ”יש בעיה בתוך הכנסייה הקתולית”
Polish bishop delivers thinly veiled anti-Semitic sermon


  • Publicerad:
    2019-05-04 19:40