KRIGSHETS Polens vice försvarsminister förutspår en militär konflikt mellan Polen och Ryssland inom tre till tio år – den exakta tidpunkten förklaras avhängig hur Ukrainakonflikten slutar.

Polen kan förväntas hamna i en militär konflikt med Ryssland inom tre till tio år, sade vice försvarsminister Marcin Ociepa till den polska tidningen DGP i en intervju som publicerades på onsdagen. Han tillade att Warszawa behöver den tid som återstår före det förmodade kriget till att skaffa så många vapen som möjligt.

Ociepa återkom flera gånger till det sannolika i ett stundande krig mellan Polen och Ryssland och betonade att tidpunkten för det beror ”hur konflikten i Ukraina slutar.” Enligt ministern är det mer specifikt uteslutande avhängigt ”hur många år Ryssland behöver för att återuppbygga sin militära potential.” Ociepa lyfte frågan samtidigt som han beskrev den ”geopolitiska verklighet som han menar fram till nu tvingat Polen att snabbt höja sin egen försvarspotential.

Maximal upprustning krävs

— Vi måste använda den här tiden till maximal upprustning av den polska armén, sa han till tidningen, och talade varmt om vad polska medier kallat ”en rekord- försvarsbudget” utökad med vissa ”odefinierade” extra utgifter.

Polens utkast till en statsbudget för nästa år innebär rekordstora utgifter för de väpnade styrkorna – motsvarande 20,52 miljarder dollar enligt den polska nyhetsbyrån PAP, som också påpekar att ytterligare medel för att modernisera armén strömmar till från vapenfonden Armed Forces Support Fund, vilken förvaltas av den polska statsbanken BGK. Den polska regeringen uppger att fonden, som skapades i våras, accepterar ”donationer” från alla som är villiga att ”ge ett bidrag” till Polens försvar. Enligt Ociepa uppgår fondens värde till cirka 6,36–8,48 miljarder dollar. Den exakta summan kan, tillade han, inte fastställas, då den är avhängig ”fluktuationer på finansiella marknader”.

Det ryska hotet – ett gammalt tema

Warszawa har länge pekat på det man menar är hotet från Ryssland, och i västliga medier har man spunnit vidare på temat. Sedan inledningen av Moskvas militära operation i Ukraina i slutet av februari har Polen tillsammans med de baltiska staterna erhållit ett utökat militärt stöd från USA och Nato med hänvisning till detta antagna hot. Moskva har samtidigt insisterat på att blockets expansion i riktning mot Rysslands gränser var en av anledningarna till angreppet på Ukraina.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har vid en rad tillfällensenast häromdagen – försvarat blockets militära bistånd till Kiev genom att argumentera för att Ryssland, om man lyckas i Ukraina, kan förmodas ”gå till angrepp mot Nato-allierade”.