Dagens datum 26 juli: Denna dag 1945 utfärdar de allierade Potsdamdeklarationen med hot om att ”totalt förstöra” Japan om landet inte går med på villkorslös kapitulation. När japanerna inte kunde acceptera villkoren beslutade de allierade att atombomba Japan.

Deltagare under konferensen var bland andra Winston Churchill, Harry S. Truman och Josef Stalin.

Deltagare under konferensen var bland andra Winston Churchill, Harry S. Truman och Josef Stalin.

Den 17 juli — 2 augusti hölls Potsdamkonferensen där de allierade ledarna samlades för att diskutera hur de besegrade länderna skulle administreras.

De allierade ledarna beslutade under konferensen hur de besegrade länderna skulle ”demokratiseras” och för Tysklands del ledde detta bland annat till att de allierade arrangerade världshistoriens största bokbål och att tyska folket skulle genomgå omskolning kallad ”denazifieringsprocessen”. De som inte gjorde det riskerade att bli av med matransoneringskort och fick därmed svälta.

Chiang Kai-shek.

Chiang Kai-shek.

Vid tidpunkten för Potsdamkonferensen var kriget inte riktigt över eftersom Japan ännu inte var besegrat. Villkoren för Japans kapitulation diskuterades under konferensen och sammanfattades den 26 juli 1945 i Potsdamdeklarationen, eller Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender. Deklarationen undertecknades av USA:s president Harry S. Truman, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill och Kinas armégeneral Chiang Kai-shek.

Potsdamdeklarationen kom inte att handla om att Japan skulle lägga ned vapen och gå med på rättvisa kapitulationsvillkor, den innebar istället villkorslös kapitulation, ockupation och stora ingripanden i det japanska sättet att leva. Deklarationen innebar att de allierade, precis som i Tyskland, skulle lära det folket hur man lever ”demokratiskt”. De allierade skulle lämna Japan först när målen uppnåtts om en ”i enlighet med det japanska folkets fritt uttryckta vilja en fredligt lagd och ansvarsfull regering”.

Om inte det japanska folkets ”fritt uttrycka vilja” kunde uppnå de önskade resultaten skulle de allierade fortsätta att ockupera landet. Och om inte den villkorslösa kapitulationen kunde antas skulle alternativet vara ”snabb och total förstörelse” av inte bara de japanska styrkorna utan också ”det japanska hemlandet”. Hoten om total förstörelse förekommer i punkt 3 och 13 av deklarationen.

Införande av ”demokrati”, utdrivande av ”oansvarig militarism”, ett ”nytt styre av fred, säkerhet och rättvisa” samt ”för all tid eliminering av makten och inflytandet hos dem som vilselett Japans folk” uppfattades i sin helhet som att ”villkorslös kapitulation” innebar att kejsaren måste abdikera. I praktiken var det också det som skedde. USA lät visserligen kejsaren behålla sin position, men med utan makt och endast som en symbol för staten.

tumblr_lm0wawG5df1qetig4o1_500

Japan, som fortfarande förfogade över 2 miljoner stridsdugliga soldater, kunde inte gå med på de oacceptabla kapitulationsvillkor som i praktiken innebar förslavande. Den japanska militärledningen började istället förhandla om rättvisa villkor som innebar att kejsaren skulle få behålla sin plats i det japanska styrelseskicket, något som de allierade inte gick med på. Redan i deklarationen hade man gått ut med följande om villkoren: ”Vi kommer inte att avvika från dem. Det finns inga alternativ. Vi kommer inte låta oss fördröjas”.

Istället skulle de allierade nu visa Japan vad de egentligen avsåg med orden ”total förstörelse”. USA hade genomfört ett lyckat test av atombomben en dag innan Potsdamkonferensen och redan valt ut potentiella mål innan deklarationen utfärdades. Allt de allierade behövde nu var en anledning att få använda sitt nya vapen.

Den 5 augusti gav Harry S. Truman order om att atombomba Hiroshima. Atombomben briserade den 6 augusti.

Atombomben över Hiroshima.

Atombomben över Hiroshima.

Efter bombningen utfärdade president Truman ett nytt hot till Japan:

If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and land forces in such numbers and power as they have not yet seen and with the fighting skill of which they are already well aware.

Då japanerna trots detta inte gav med sig föll atombomben på Nagasaki den 9 augusti. Dagen innan hade också Sovjetunionen förklarat krig mot Japan.

Japan kapitulerade dagen efter kejsar Hirohitos radiotal den 14 augusti som förklarade att Japan nu måste ”acceptera det oacceptabla och uthärda det outhärdliga” och att atombomberna inte bara skulle kunna leda till Japans undergång utan också ”den totala förintelsen av mänsklig civilisation”.

Nedan Potsdamdeklarationen från den 26 juli 1945:

1. We-the President of the United States, the President of the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war.

2. The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets from the west, are poised to strike the final blows upon Japan. This military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to resist.

3. The result of the futile and senseless German resistance to the might of the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater than that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of life of the whole German people. The full application of our military power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland.

4. The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of reason.

5. Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We shall brook no delay.

6. There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.

7. Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan’s war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.

8. The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.

9. The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.

10. We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established.

11. Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted.

12. The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefully inclined and responsible government.

13. We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.


  • Publicerad:
    2018-07-26 00:22