SVENSKA KYRKAN. Trots att konfirmationsprästen var tydlig med att han inte hatade homosexuella, men avskydde synden, homosexuella handlingar, kom han att anmälas. Idag kom beslutet från Luleå stifts domkapitel som avkragar prästen, vilket är det strängast tänkbara straffet.

En så kallad regnbågsmässa i Svenska kyrkans regi. Den tidigare statliga kyrkan har på senare år allierat sig starkt med homolobbyn.

Nordfront rapporterade i september om en präst i Luleå stift som blivit anmäld till domkapitlet för sina uttalanden om homosexuella i samband med ett konfirmationsläger.

Då ska en av konfirmandeleverna ha frågat prästen, som beskrivs som en ”hen” av SVT, hur det kommer sig att Gud skapat homosexuella ifall han inte gillar sådant beteende.

— De homosexuella kom med ondskan och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transexuella förhållande och man hamnar i helvetet för det. Gud tycker inte att det ska vara så, svarade då konfirmationsprästen.

— Ni tycker kanske att det här är jättetråkigt och varför måste jag stå och babbla. Då ska ni veta att det är djävulen som får er att tycka så, fortsatte prästen.

Prästens uttalanden ledde till ett tiotal anmälningar till domkapitlet från konfirmanders upprörda föräldrar. Enligt anmälarna var uttalandena från prästen ”helt otillbörliga och i konflikt med Luleå stifts värdegrund”.

Nu har frågan utretts av Luleå stifts domkapitel, som utdelar det hårdaste tänkbara straffet: Nämligen avkragning. Det innebär att prästen förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst för att ha brutit mot sina vigningslöften. Prästen kommer därmed inte längre att kunna döpa, viga eller fira nattvard.

— Att frånta en präst rätten att utöva vigningstjänsten är den starkaste påföljden som domkapitlet kan besluta om, säger biskop Åsa Nyström till SVT.

Trots att den kristna bibeln fördömer homosexualitet och uppmuntrar homosexuella till bot och bättring är det just dessa uttalanden som man grundar beslutet på. Enligt biskop Nyström har han brutit mot sina prästvigningslöften.

— Genom att enbart framföra sina egna åsikter och inte redogöra för svenska kyrkans hållning i dessa frågor har prästen brustit i sin lojalitet till svenska kyrkan. Prästen har därigenom brutit de löften som gavs vid prästvigningen, säger Åsa Nyström.

Enligt vad Nordfront erfar finns dock ingen lojalitetsförklaring till homolobbyn i Svenska kyrkans prästvigning, även om Svenska kyrkan mer eller mindre uppgått i homolobbyns verksamhet på senare år.

Källa:
Konfirmationspräst avkragas: ”Det är den starkaste påföljden”


  • Publicerad:
    2019-12-19 19:20