SVENSKA KYRKAN. Under ett konfirmandläger i sommar ska en präst i Luleå stift ha uttryckt att homosexualitet uppstod hos människan på grund av ”ondskan” och att homosexuella riskerar att hamna i helvetet. Nu utreds prästen av Luleå stift som menar att denne brutit mot stiftets så kallade värdegrund.

En så kallad regnbågsmässa i Svenska kyrkans regi. Den tidigare statliga kyrkan har på senare år allierat sig starkt med homolobbyn.

Det var i sommar som en konfirmandpräst i Luleå stift svarade fel på några frågor från dennes elever, vilket lett till en stor skandal inom stiftet. SVT Norrbotten skriver att allt började med att prästen uttryckt att homosexualitet är en synd som kommit in i världen efter syndafallet i Edens lustgård, men att prästen likväl älskade syndare om än inte själva synden.

Då ska en av konfirmandeleverna ha frågat prästen, som beskrivs som en ”hen” av SVT, hur det kommer sig Gud skapat homosexuella ifall han inte gillar sådant beteende.

De homosexuella kom med ondskan och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transexuella förhållande och man hamnar i helvetet för det.  Gud tycker inte att det ska vara så,  svarade då konfirmationsprästen.

— Ni tycker kanske att det här är jättetråkigt och varför måste jag stå och babbla. Då ska ni veta att det är djävulen som får er att tycka så, fortsatte prästen.

Prästen uttalanden ledde till ett tiotal anmälningar till domkapitlet från konfirmanders upprörda föräldrar. Enligt anmälarna var uttalandena från prästen ”helt otillbörliga och i konflikt med Luleå stifts värdegrund”.

Det verkar också som att Luleå stift håller med anmälarna.

— Det här är väldigt olyckligt och absolut inte acceptabelt, om det ligger sanning i uppgifterna i anmälan. Vi måste i så fall se till att det här inte händer igen, säger Luleå stifts biskopinna Åsa Nyström till SVT.

— Alla ska mötas med respekt och värme, oavsett vad prästen själv tänker och det gäller självklart också de samkönade paren. Vi ska vara välkomnande mot alla, fortsätter hon.

SVT skriver att domkapitlet nu ska utreda vad som hände under konfirmandlägret. I första hand riskerar prästen en skriftlig erinran och en prövotid på tre år. I värsta fall kan prästen hotas med så kallad avkragning, med andra ord att denne mister sitt prästämbete vilket nyligen drabbade en svenskkyrklig präst som bekänt sig till nationalsocialismen och jämfört Jesus med Adolf Hitler.

Källa:
Präst anmäld av konfirmander – hotade med djävulen och helvetet


  • Publicerad:
    2019-09-13 21:20