Igår befann sig aktivister ur Motståndsrörelsen i Stockholm ute på gatorna för att saluföra nya numret av Nationellt Motstånd.

Tidningen, vars senaste nummer anlände från tryckpressarna alldeles nyligen, har som bekant ändrat format från magasin till tabloid vilket gjort den mer anpassad för just gatuförsäljning. Även innehållsmässigt har tyngdpunkten förskjutits något från tyngre ideologiska artiklar, till förmån för mer dagsaktuella nyhetsreportage.

Aktivisterna, för dagen sex stycken till antalet, hann med aktiviteter både vid Globen samt vid Gullmarsplans tunnelbanestation vilket förlöpte utan problem vare sig försäljnings- eller ordningsmässigt.


  • Publicerad:
    2006-02-03 13:48