Under onsdagen fortsatte valarbetet i Näste 3. Man satte ihop ca 500 valblad med valsedlar som snart är i en låda nära dig, nordbo.

Kampen fortsätter i oförminskad takt tills vi befriat oss från de judiska lögnarna som styr vår värld.


  • Publicerad:
    2018-08-30 23:58