UTBILDNING. Epidemier och terrorhot som sprider sig över de nedmonterade nationsgränserna kan komma att bli ett gissel i framtidens Norrland, tror folkhögskolan i Storuman som nu startar en 9 månader lång utbildning för preppers.

I augusti 2018 startar en preppersutbildning i Norrland på folkhögskolan i Storuman. Utbildningen kommer att pågå fram till maj 2019 och kommer att gå igenom allt ifrån hur man skapar egen elektricitet till jakt, fiske, ekologiska bostadsbyggande, vildmarksöverlevnad och gruppsykologi. I kursen ingår en överlevnadsövning där deltagarna ska klara sig utomhus utan förnödenheter i två veckor.

”Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några nationsgränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer och kollapsande IT-system är händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra”, står det i utbildningens presentation.

— Vi kommer fokusera på att lära ut att torka bär, torka och salta kött, fiske och jakt. Överlevnadskunskap helt enkelt, säger Ulrik Dahlgren, som är studierektor på Storumans folkhögskola.

Preppers anses av många vara företrädesvis vita män som förbereder sig på att leva i ett kraschat samhälle där många människor tvingas slå sig ihop i gäng och försörja sig på brott. Som exempel på ett sådant samhälle brukar anges ”Zombieapokalypsen” eller filmen Mad Max. Eftersom preppers ofta är individualister går många av förberedelserna ut på att förbereda sig på att försvara sig mot gängvåld, snarare än att själva delta i gängens krigsliknande upptåg.

Prepperskulturen på Internet är därför delvis förknippad med högerextremism och skjutvapen och har länge förlöjligats av etablissemangets medier. Men i samband med att regeringen i Sverige oroar sig allt mer för en samhällskollaps görs nu försök att ”rehabilitera” rörelsen och underordna den regimens syften och politiska narrativ.

Därför motiveras utbildningen från officiellt håll med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar med att höja civilsamhällets krisberedskap. Bland annat har myndigheten höjt förväntningarna på privatpersoners egen beredskap att klara sig själva i sina egna hem från tre dagar till sju dagar.

Som vanligt går makthavarnas påstådda målsättning helt emot den praktiska politiken. Bland annat vill Socialdemokraterna förbjuda vedpisar, något som effektivt skulle slå undan benen för många privatpersoners krisberedskap.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-03-03 09:10