Dagens datum 11 maj: Denna dag föddes Henry Morgenthau Jr. som blivit känd för att anstifta folkmord på den tyska befolkningen.

Henry Morgenthau Sr.

Henry Morgenthau Sr.

Henry Morgenthau Jr. föddes den 11 maj 1891 i staden New York. Hans far Henry Morgenthau Sr. var en framgångsrik judisk advokat som engagerat sig för en modernisering av det amerikansk-judiska samhället och som stått president Woodrow Wilson nära. Fadern tjänstgjorde som ambassadör i Konstantinopel i det forna Osmanska riket, 1913-1916.

Henry Morgenthau Jr. gick i privatskolor och bedrev sina första högre studier på Cornell University där han läste arkitektur och jordbruk. År 1913 köpte Morgenthau Jr. en gård i East Fishkill, en mindre stad i delstaten New York. Här lärde han känna Franklin D. Roosevelt och dennes hustru Eleanor.

I november 1933 tvingades finansministern William Woodin avgå på grund av dålig hälsa. Franklin D. Roosevelt som nu blivit president plockade fram sin vän Morgenthau Jr. och utsåg honom till ministerposten det följande året. Morgenthau Jr. skulle sitta kvar som finansminister till 1945.

Henry Morgenthau Jr. hade ett stort inflytande på president Roosevelt och engagerade sig i frågor som låg utanför det egna ministeriets område. Under andra världskriget uppdagades den så kallade Morgenthauplanen, som var en instruktion på hur ett besegrat Tyskland skulle administreras.

President Roosevelt med finansminister.

President Roosevelt med finansminister.

Presidenten stödde planen. Tyskland skulle enligt planen bland annat avindustrialiseras och styckas upp. Den amerikanske statssekreteraren Cordell Hull, förutspådde att 40 procent av tyskarna skulle dö om planen implementerades.

Folkmordsplanen stötte på motstånd bland egna amerikanska politiker och blev så besvärande för presidenten att den fick skrotas. Morgenthau Jr. har refererat om dessa opponenter som ”fascister” i sina memoarer. Istället skissades en ny plan upp under diskretare former på det amerikanska militära högkvarteret, direktivet känt som Joint Chiefs of Staff directive 1067 (JCS 1067).

Presidentfrun Eleanor och Elenor Morgenthau i Washington DC.

Presidentfrun Eleanor Roosevelt och Elinor Morgenthau i Washington DC.

En initiativ som Henry Morgenthau Jr. lyckades driva igenom genom att uppvakta presidenten var upprättandet av myndigheten Krigsflyktingbyrån, War Refugee Board. Myndigheten var verksam fram till krigsslutet och hade som uppgift att ge särskilt stöd för judar som ville evakuera från krigsområden i Europa.

Efter sin tid som finansminister blev Henry Morgenthau Jr. finansiell rådgivare åt den nybildade staten Israel. Han dog i Poughkeepsie, New York, den 6 februari 1967.

Franklin D. Roosevelt (sittande) och Henry Morgenthau Jr.

Franklin D. Roosevelt (sittande) och Henry Morgenthau Jr.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-05-11.


  • Publicerad:
    2016-05-11 00:30