Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Presstödskommittén avvisar återigen “demokratiparagrafen”

Av Redaktionen, 2015-02-26
redaktionen@nordfront.se

MEDIA. I måndags höll Presstödskommittén sitt sista möte innan det är dags att lämna sitt betänkande den 2 augusti. Klart är att Presstödskommittén avvisar en ”demokratiparagraf” som tidigare föreslagits för att godtyckligt kunna förhindra presstöd till tidningar som granskar mångkulturen.

mugg_nyt

Nya tider har fortsatt presstöd.

Regeringen har beslutat att i sommar skrota Presstödsnämnden och låta Myndigheten för radio och tv ta över kommitténs uppgifter. Detta efter förslag från Presstödskommittén.

I samband med detta lämnar Presstödskommittén också olika förslag på hur presstödet ska ändras. Mycket verkar hittills oklart, men kommitténs betänkande ska lämnas in först den 2 augusti.

En sak som Presstödskommittén redan nu föreslår är att avveckla Distributionsstödet och delvis ersätta det av samdistribution med Posten. Ett annat förslag är att extrastödet till storstadstidningar tas bort.

Om mycket i förslagen just nu är något oklart tycks Presstödskommittén vara mer bestämd i sitt avvisande av en ”demokratiparagraf” som skulle kunna användas godtyckligt mot medier som inte anses vara nog ”demokratiska”. Presstödskommittén avvisar paragrafen bland annat eftersom den ”i förlängningen skulle kunna påverka mediernas oberoende och självständiga ställning”.

”Demokratiparagrafen” var på tapeten 2013 när dåvarande kultur- och medieministerna Lena Adelsohn-Liljeroth – ivirgt påhejad av mainstream-media – försökte stoppa presstödet till tidningen Nationell Idag, och senare Nya tider, med motiveringen att ”antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd” och att ”presstöd är ingen rättighet som tillkommer samtliga tidningar”.

En av de mest nitiska i denna process var Adelsohn-Liljeroths särskilde utredare, juristen och judisk makt-aktivisten Hans-Gunnar Axberger. Axberger betonade att denna ”demokratiparagraf” inte handlade om yttrandefrihetsfrågor utan att den hade en invandringspolitisk prägel där syftet är att förhindra tidningar som Nya tider att granska mångkulturen, eller föra ut ”rasistisk propaganda” som det heter. Det var Presstödskommittén som då förhindrande denna inskränkning i yttrandefriheten och det är samma kommitté som nu föreslår att paragrafen ska avvisas än en gång.

Medievärlden, som tagit del av förslagen, skriver om avvisandet:

Demokratiparagrafen – Presstödskommittén avvisar idén om en demokratiparagraf och skriver att ”en bestämmelse om respekt för demokratins idéer som en grundläggande förutsättning för att få del av stödet bör inte införas”. Kommittén skriver att en sådan paragraf ”i förlängningen skulle kunna påverka mediernas oberoende och självständiga ställning, även om den inte tar sikte på enskilda publiceringar utan verksamheten som helhet”.

Källor:
Så ska presstödet förändras
Myndigheten för radio och tv ska förbereda myndighetsförändring för presstödsfrågor


  • Publicerad:
    2015-02-26 22:15