UTRIKES Storbritanniens prins Andrew har stämts i en amerikansk domstol av Virginia Roberts, som anklagar honom för våldtäkt. Nu försöker hans advokater få åtalet ogiltigförklarat, samtidigt som man undvikit delgivning.

Prins Andrew har nu blivit delgiven angående den civilrättsliga process Virginia Roberts, numera Giuffre, inlett mot honom, då hon anklagat honom för bland annat våldtäkt. Detta ska ha inträffat i London år 2001, och senare i New York och på Little Saint James – Jeffrey Epsteins ö – då hon var 17 år gammal.

Prinsens advokater försöker nu få fallet ogiltigförklarat, då Roberts år 2009 ska ha undertecknat ett avtal om att inte inleda rättsprocesser mot vissa av de män som ska ha förgripit sig på henne. Avtalet är konfidentiellt, men detta tros vara innebörden.

Roberts advokater har antytt att man kommer kontra detta, då man menar att det inte finns några bevis för att prinsen skulle täckas av det nämnda avtalet.

Tidigare inledde Roberts en rättsprocess mot juden Alan Dershowitz, men det fick man backa från, kanske på grund av avtalet från 2009. Att detta var anledningen erkändes inte i en gemensam skrivelse från bägge sidorna.

Dershowitz har krävt att avtalet ska offentliggöras, då han tror det kommer ogiltigförklara stämningen mot prinsen.

Har duckat delgivning

Samtidigt har Prins Andrew unvikit att bli delgiven stämningen i den amerikanska domstolen. Den 12 augusti skickades dokument till flera olika advokater man hade skäl att tro representerade prinsen i olika ärenden, samtidigt som en delgivningsman ska ha mötts av brittiska poliser utanför prinsens residens och blivit nekad tillträde för att lämna över domstolsdokumenten.

Man har även skickat dem i elektronisk form till prinsens officiella mailadress, doy.office@royal.com. Senare i augusti skickades dokument med kurir vid ett tillfälle, vanlig post vid ett annat och via FedEx vid ett tredje tillfälle. Den 27 augusti fick delgivningsmannen till sist lämna över dokument till personal vid residensen, som lovade att överlämna dessa till prinsen.

Förutom detta skickades dokumenten till ännu en advokat, i Los Angeles, som ska representera prinsen, men hon ansåg sig inte kunna acceptera dessa i prinsens ställe.

Därmed anser Roberts advokat David Boies att prinsen blivit delgiven i överensstämmelse med Haagkonventionen, något prinsens egna jurister inte håller med om.

Hur rättsprocessen kommer utveckla sig återstår att se.