Privatiseringshysterin har nu gått så pass långt i Storbritannien att man låter ett privatföretag ta hand om landets kärnvapen.

Storbritanniens försvarsdepartement tecknade nyligen ett avtal med företaget ABL Alliance. Avtalet, som gäller en period på 15 år från och med årsskiftet, fastslår att underhållet av de brittiska Trident-missilerna på den skotska marinbasen Clyde ska skötas av ABL Alliance. Avtalet innebär att 149 anställningar som tidigare låg under försvarsdepartementet privatiseras och istället tillsätts av anställda hos ABL Alliance.

The Telegraph skriver:

”Jobben rör industriella och tekniska områden, lagerhållning och logistik, samtidigt som arbetsledare och chefer också förflyttas.”

Bakgrunden är att försvarsdepartementet i maj förra året kom fram till att det bästa sättet att bibehålla sina arbetsstyrkor var att använda sig av privata aktörer. Försvarsdepartementet lovar nu att man i alla fall inte ska sälja ut sina marinbaser och att man kommer fortsätta ha det övergripande ansvaret för säkerheten.

*Trident-missiler är ballistiska robotar utrustade med kärnvapenstridsspetsar och kan avfyras från u-båtar.


  • Publicerad:
    2012-07-31 20:07