En privatperson har anmält TV4 till Granskningsnämnden efter ett vinklat nyhetsinslag om de fyra patrioter som nyligen dömdes för ”hets mot folkgrupp” vid Högsta domstolen.

Under gårdagen anmälde en privatperson TV4 till Granskningsnämnden. Anmälaren anser att ett nyhetsinslag från den 6/7, om fyra patrioter dömda för hets mot folkgrupp av Högsta domstolen, varit vinklat och strider mot TV4:s avtal med staten i fråga om ”Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse.” Anmälaren, en 61-årig man från Västmanland, har sänt Nationellt Motstånds redaktion en kopia av anmälan:

”Lite mer än 8 minuter in i sändningen (22:08:11) började ett inslag om Högsta Domstolens dom i ett fall om `hets mot folkgrupp`. TV4 rapporterade att domen blev fällande. RÅ:s representant, Stefan
Johansson, bereddes tillfälle att kommentera domen, likaså RFSL:s
vice förbundsordförande, Anna-Karin Skantz.
Ingenting framkom emellertid i inslaget om att två av de fem
justitieråden i HD varit skiljaktiga i ansvarsfrågan. Dessa förordade
båda en friande dom.
Mot den bakgrunden och det faktum att
svarandesidan inte bereddes tillfälle att yttra sig anser jag
inslaget strider mot TV4:s avtal med staten i fråga om `ensidig
behandling av ett ämne eller en händelse`.
Saken blir inte mindre betydelsefull av det stora mediala intresse
den här händelsen rönt.”

Fotnot: TV4:s avtal med staten om sändningstillstånd, Allmänna villkor §9 4:e stycket säger:

”TV4 skall meddela nyheter samt kommentera eller på annat sätt belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och kunna ta ställning i samhällsfrågor. Bolaget skall stimulera till debatt kring viktigare samhällsfrågor…”


  • Publicerad:
    2006-07-10 00:00