EUROPA. En dansk professor har i dansk media fått en debattartikel publicerad där han menar att den eskalerade massinvandringen gjort så att Europa nu endast har tre val: Underkastelse, repatriering eller inbördeskrig.

nyborg

Helmuth Nyborg.

Det är danske Helmuth Nyborg, tidigare professor i utvecklingspsykologi vid Århus universitet, som idag i en debattartikel i Jyllands-Posten varnar för den utomeuropeiska invandringens drastiska effekter. Nyborg inleder sin artikel med följande ord:

2012 skrev jag artikeln ”The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection”. Den beräknade effekten av att européerna får få barn och invandrare med låg IQ många, och konstaterade att västerlänningar snart kommer vara i minoritet i Europa samt att den genomsnittliga IQ:n då faller så mycket att välstånd, demokrati och civilisation hotas.

Nu, år 2016, ställer den förda invandringspolitiken oss med tre alternativ – underkastelse, repatriering eller inbördeskrig. Såvida Europa inte börjar föra en ansvarsfull familje-, invandrings- och integrationspolitik upplyst av evolutionsteori, framstår inbördeskrig som mest sannolikt.

I artikeln menar Nyborg vidare att det är politiseringen av vetenskapen som gör att politiker inte vågar ta hänsyn till biologi när de fattar beslut om europeisk invandringspolitik. Nyborg hävdar att om inte hänsyn tas till biologisk kunskap så kommer sydliga invandrare med låg IQ omedvetet att förstöra de europeiska samhällena. Argumentet för detta som Nyborg framför är att evolutionen genom det hårdare klimatet i Europa gjort att européerna är mer altruistiska och intelligenta än andra raser, varför européerna blivit bättre på att skapa demokratiska samhällen, värna vetenskapen och ställa sig över primitiva religioner än vad andra folkslag är.

Nyborg skriver att akademiker tillsammans med biskopar och präster, feminister, ”snällister”, humanister, Rädda Barnen och Röda Korset svikit det danska samhället genom att inte erkänna problemen med vad Nyborg kallar för ”låg IQ-invandring”. Invandrarna som redan finns i Danmark beskriver Nyborg som en ”potentiell samhällsomstörtande femte kolonn” då unga invandrare som på grund av låg intelligens hamnar utanför i ett skolväsendet anpassat för västerlänningar enkelt radikaliseras och vänds mot samhället som de inte passar in i.

Runt 2075 förutspår Nyborg att icke-västliga invandrare och deras ättlingar är i majoritet i Danmark och genom demokratin kan införa Sharialagar och i praktiken avskaffa dagens demokratiska samhällssystem. Redan 2050 uppger Nyborg att barn från MENA-området kommer vara i majoritet i den danska grundskolan. Därför menar Nyborg alltså att danskarna har att välja på att underkasta sig det multietniska förfallet, snabbt rädda upp situationen genom omfattande repatriering eller utkämpa ett inbördeskrig i framtiden.

Helmuth Nyborg

Helmuth Nyborg är idag 79 år och var innan han pensionerades professor i utvecklingspsykologi vid Århus universitet. Nyborg är framför allt känd för sin forskning om hormoner och intelligens och har sedan 2005, då han berörde biologiska skillnader mellan män och kvinnor beträffande intelligens, varit en kontroversiell person i Danmark.

2011 deltog Nyborg på ett seminarium som ska ha anordnats av en revisionistisk förening i Danmark och där blev han fotad av media sida vid sida med personer som de amerikanska akademikerna och nationalisterna David Duke och Kevin B. MacDonald.

2011 skrev Nyborg också artikeln ”The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection” i en vetenskapligt granskad (peer review) akademisk tidning. I artikeln menar han att den utomeuropeiska invandringen till västvärlden har en dysgenisk effekt. Artikeln blev anmäld för ”vetenskaplig oredlighet” och friades på fyra av sex punkter 2013, men fälldes alltså på två punkter. 2016 lyckades Nyborg rentvå sitt namn genom att framgångsrikt överklaga de två punkter han fälldes för 2013.

Källa:
Frygt Danmarks fremtid


  • Publicerad:
    2016-04-08 18:45