FRÄMLINGSINVASIONEN. ”Barn” som bott i det temporära rasfrämlingslägret på Lesbos som eventuellt brändes ned av ”flyktingarna” själva, kan tas emot av Sverige, anser välfärdsrättsprofessor Anna Lundberg.

Bild från 2016 på några av de ”ensamkommande barnen” som deltar i massinvasionen av Sverige.

Tio EU-länder ska ta emot drygt 400 ”hemlösa barn” från det nedbrunna invandringslägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Migrationsverket i Sverige har dock inte fattat beslut att ta emot några av dessa ”barn” i Sverige.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har kommenterat saken med att det är Migrationsverket som fattar beslut, inte regeringen, när det gäller ”asylsökande från Grekland”, skriver Aftonbladet.

Migrationsverket svarar med att myndigheten endast kan fatta beslut i så kallade Dublin-förfrågningar. Det är frågor som gäller personer med pågående eller avslutad asylprocess i Sverige sedan tidigare, eller personer som har familj här.

Sverige bistår ”flyktingarna” på Lesbos med tält, sovsäckar, filtar och campingkök som bland annat kan användas för att starta nya bränder.

Johanssons pressekreterare meddelar Aftonbladet att regeringen inte kan ge Migrationsverket i uppdrag att ta emot människor från andra länder eftersom det skulle innebära ett grundlagsbrott.

Men EU-kommissionens ord övertrumfar Sveriges grundlag. Därför måste Sverige vänta med att ta emot de rasfrämmande ”barnen” på Lesbos tills EU-kommissionen fattar ett beslut om en omfördelning av flyktingar till medlemsstaterna.

Det är den svenska socialdemokraten och invandringsmaximeraren Ylva Johansson som är EU-kommissionär för EU:s inrikes- och migrationsfrågor.

Linköpingsprofessor bedriver politisk aktivism
Aftonbladet har dock kontaktat en professor inom en disciplin som kallas ”välfärdsrätt”, Anna Lundberg vid Linköpings universitet. Hon säger att Sverige inte behöver vänta på att ett sådant omfördelningsbeslut fattas av Ylva Johansson och EU-kommissionen.

— Det stämmer inte att Sverige på något sätt måste vänta på att få EU-kommissionens godkännande. Sverige kan agera i samband med allvarliga situationer, som andra länder gör just nu i frågan, säger Lundberg till TT.

Anna Lundberg anser att det är ett ”tydligt tecken” på att EU:s migrationspolitik har ”misslyckats” om Sverige anser sig tvunget att invänta ett godkännande från kommissionen att låta personerna i fråga komma hit. Lundberg anser att de bör få komma hit så snart som möjligt.

Lundberg anser också att regeln om Dublin-förfrågningar är något som Migrationsverket ”kan hantera” för att möjliggöra för raspersoner att komma hit.

— Exempelvis kan Sverige ta över [asyl-] ansökningsprocesser från Grekland. Såvitt jag kan se finns det inga hinder för Migrationsverket att skapa en process för att ta över asylansökningar från Grekland, fortsätter professorn i välfärdsrätt.

Lundberg betonar att hon tycker att det är ”svårt att förstå” varför Sverige inte skulle ”bidra” och ”ta in hemlösa barn” från lägret.

— Sverige har ett mycket bättre flyktingmottagande än vad Grekland har, i synnerhet i den situationen som råder nu. Regeringen brukar också prata om att delat ansvar [sic]. I den här frågan skulle man önska att Sverige skulle föregå med gott exempel, säger den politiska aktivisten på Linköpings universitet till Aftonbladet.

I vilken utsträckning tjänsten som välfärdsprofessor går ut på att förstöra välfärden, framgår inte av informationen på universitetets hemsida.


  • Publicerad:
    2020-09-14 09:30