FÖRBUDSHETS. Christian Munthe, professor i praktisk filosofi går nu ut på Twitter och sågar regeringens förbudsförsök av ”rasistiska organisationer”. Enligt Munthe skulle lagen vara helt tandlös. 

Tidigare under dagen meddelade den av regeringen tillsatta kommittén som utrett ett organisationsförbud, att man föreslår ett förbud mot ”deltagande i rasistiska organisationer”. Detta presenterade justitieminister Morgan Johansson under en presskonferens i eftermiddags.

Lagförslaget, som i praktiken skulle ta bort föreningsfriheten helt och hållet, har redan sågats av en del experter. Christan Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, är en av dem.

I en serie inlägg på Twitter skriver Munthe att regeringens förbudsförsök kommer att vara helt tandlöst.

Ingen nu existerande organisation kommer att förbjudas med hjälp av förslaget. Det kommer nämligen vara hopplöst att bevisa att de är rasistiska organisationer i lagens mening.”, skriver Munthe.

Vill man få en lag som skulle stänga ned t ex NMR, måste kriterierna bli betydligt lösare, och lagen därmed allt vidare i sin tillämpning och alltmer rättsosäker.”, fortsätter han. Han bedömer att den lagtext som kommittén har kämpat med i nästan tre år, är otillräcklig.

Kommittén har definierat ”rasistiska organisationer” som ”en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp pga etniskt ursprung, hudfärg eller ras.” 

Det är en definition som knappast kan appliceras på Nordiska motståndsrörelsen, då någon typ av förföljelse inte ingår i Motståndsrörelsens verksamhet – en verksamhet som dessutom redovisas helt öppet på organisationens hemsida Motståndsrörelsen.se för alla som är intresserade.


  • Publicerad:
    2021-05-04 21:40