MASSINVANDRING. Enligt en prognos från Migrationsverket beräknas 77 000 personer att ansöka om svenskt medborgarskap i år. Det är främst somalier som kommer att ansöka om medborgarskap.

Siffran över antalet personer som kommer att ansöka om medborgarskap i Sverige i år har ökat jämfört med förra året då 64 000 personer ansökte om att bli medborgare i landet. Enligt en prognos från Migrationsverket beräknas 77 000 personer att ansöka om medborgarskap under 2017. Fram till juni månad i år har det redan kommit in 29 000 ansökningar.

Migrationsverket skriver i sin prognos att det från och med år 2016 så kommer den största gruppen som ansöker om svenskt medborgarskap från Somalia, vilket är en fördubbling jämfört med året innan. Den näst största gruppen som vill bli svenska medborgare är syrier, som år 2016 var tre gånger fler jämfört med året innan. Därefter kommer gruppen ”statslösa” och sedan personer från Irak och den femte största gruppen är personer från Afghanistan.

Enligt Migrationsverket måste somalier vänta extra länge på sitt svenska medborgarskap eftersom somaliska handlingar inte uppfyller de svenska säkerhetskraven.

Migrationsverket nämner dock inte en exakt siffra för respektive grupp.

Källa:
Britter söker svenskt medborgarskap


  • Publicerad:
    2017-06-17 15:05