De kommande två åren ser ut att kännetecknas av hög arbetslöshet, låg konsumtion och ser mörka ut enligt finansdepartementets senaste prognos. Men i nuläget behövs inga akuta statliga sparpaket för att möta krisen.

[Image: borgIMG_3225_0.jpg]

Finansminister Anders Borg

Den ekonomiska prognos som finansminister Anders Borg gav på Harpsund i augusti och som låg till grund för den senaste höstbudgeten har visat sig ligga långt borta från verkligheten. Innan julledigheten så meddelade Borg att han mer än halverar den svenska BNP-prognosen för kommande år, från 2,7 procent ner till 1,1 procent. Borg svarade på kritiken svävande att prognoser är mycket osäkra och att budgeten var väl avvägd.

Sveriges export har drabbats hårt av hur ekonomin ser ut i USA och resten av EU, med ökade varsel som följd till detta. Arbetslösheten håller sig fortsatt på höga nivåer. År 2013 beräknas den stiga till 8,2 procent och ökar ett hack till 8,3 procent året därpå. Först år 2014 ska tillväxten ha klättrat upp till 3 procent och efterkommande år öka än mer och då först räknar man med att Sverige ska ha kommit på fötter igen. Innan dess kan man inte räkna med att jobben kommer tillbaka enligt prognosen.

Dock kan det bli värre då det finns risker i svensk ekonomi och det är en stor sannolikhet att det kan bli betydligt sämre än den prognos vi har fått ta del av. Anders Borg vill också därför se över arbetsmarknadspolitiken och de olika åtgärder och former av utbildningsinsatser.

Källa:
Flera magra år väntar


  • Publicerad:
    2013-01-09 11:13