KULTURHISTORIA. Projekt Allmogen tänker ha värdegrundstidens artefakter i ett framtida svenskt museum.

Daniel Sjöberg ropade in den bonad som Åhlens låtit tillverka i ett enda exemplar och som såldes på auktion till förmån för hemlösa.

Projektet Allmogen drivs av – med egna ord – den aspirerande småbonden, skogsmannen och bolåneslaven Daniel Sjöberg i Ångermanland.

Projektet folkbildar med målet att levandegöra och föra vidare kunskap om vår nordiska och svenska historia och vår vackra, urgamla allmogekultur.

I vintras dissekerade Sjöberg storföretaget Åhlens historieförfalskade men politiskt ”korrekta” reklamkampanj om den svenska julen.

Åhlens använde sin kampanj för att få Sveriges befolkning att tro att det inte finns, och aldrig har funnits någon svensk jul, säger Sjöberg.

Åhlens svenskfientliga julkampanj
Syftet var att förringa existensen av ett svenskt Sverige för att ytterligare bredda vägen för ett utplånande av vårt folk till förmån för rasfrämlingarna som kommer hit med de enda kulturer som finns, de främmande.

— Det är befängt att påstå att det inte finns något svenskt. Att allt kommit utifrån. Att vi inte har någonting eget. Men det är det man gör idag, säger Sjöberg.

— Vill man hitta förklaringen till det får man se det som att sådana föreställningar hör hemma i en extrem ideologisk tankevärld, att svenskarnas kultur ses som ett hot mot det här nya ”mångkulturella” och ”toleranta” Sverige, fortsätter han.

— Därför ser man det som en viktig uppgift i den här ideologiska miljön att dekonstruera och underminera bilden av vår svenska kultur; och måla upp föreställningen att allting egentligen kom utifrån. I den kulturella mångfaldens Sverige finns ingen plats för svenskarnas kultur och historia. För att bygga tolerans för andra kulturer har man valt den här fiffiga lösningen att vara intolerant mot vår inhemska kultur, säger Sjöberg.

— För vad är väl mer intolerant än att förvägra någon kunskapen om sina kulturella och historiska rötter, frågar Daniel Sjöberg retoriskt.

— Sådana utspel, som Åhlens kampanj i julas är…mycket skadliga för samhället. Det polariserar och splittrar; det skapar hat, och det berövar oss som har svenska rötter möjligheten att lära känna oss själva.

Sveriges nuvarande historiska museum omdefinierar Sveriges historia
Historiska museet i Stockholm leds av judinnan Katherine Hauptman. Hon är i grunden genusteoretiker och har studerat så kallade kulturarvskritiska aspekter på vår historia.

Efter att ha kartlagt jämställdhetsarbetet på landets museer har hon i enlighet med sin hypotes kommit fram till att utställningarna inte är tillräckligt jämställda och antirasistiska. Därför använder hon numera Historiska museet för att omdefiniera Sveriges historia att bli mer inkluderande gentemot andra raser.

Hauptman har själv sagt att ”museer har i uppgift att synliggöra och legitimera samhällets värderingar. Poängen är att svenskheten inte är given utan kan laddas på olika sätt”.

Hauptmans största aktuella utställning just nu är ”Talande minnen – förintelsens sista vittnen”, som innebär ännu en, och mycket värre, förfalskning av historien.

Utställningar om värdegrundstiden
Redan när Katherine Hauptman utnämdes till chef för Historiska museet riktade Daniel Sjöberg kritik mot utnämningen.

Och Hauptman har redan visat sig agera precis som hon lovade — genom att omdefiniera svenskheten och sprida samma antisvenska propaganda som Åhlens gör i mer banala men än mer synliga sammanhang.

— I tron att man skapar tolerans, skapar man faktiskt intolerans…nu får det faen vara nog! Vi kan inte låta extremister styra och forma det här samtalet om vår kultur och historia. Den här typen av åsikter och föreställningar hör hemma på ett museum, säger Sjöberg.

Daniel Sjöberg säger att han faktiskt kommer att skapa ett framtida svenskt museum, ett äkta svenskt museum som tar tillvara svenskarnas kultur och historia. Där ska inte historien ”omtolkas” för att den ska passa antisvenska ideologier.

Sjöbergs genuint svenska museum ska även inhysa utställningar som kontrasterar mot det som är svenskt. En utställning om den nuvarande värdegrundstiden ska skildra den galna svenskfientliga tid i vilken vi nu lever. Där ska den av Åhlens utauktionerade värdegrundsjulbonad som Sjöberg ropade in finnas, en artefakt från en sjuk tid.

Källor:
Allmogen.org
Regeringens genusgranskning: Svenska museer fortfarande rasistiska och sexistiska
Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (2015): Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete. Nordic Academic Press.


  • Publicerad:
    2019-02-09 08:00