Under lördagen genomförde NU-Göteborg en propagandaaktion i de mest centrala delarna av staden.

Vid 11-tiden påbörjade patrioterna att dels dela ut flygbladet, Den amerikanska pesten, samt saluföra det senaste numret av Nationellt Motstånd. Ett tusental flygblad spreds till förbipasserande svenskar och ett antal exemplar av tidningen såldes.

Reaktionerna på aktionen var många, dels dem som öppet visade sitt stöd, de som i det tysta nickade medgivande, och de som tog sig tid att stanna upp och diskutera den rådande samhällssituationen.

Kvasirevolutionärerna lyste i sedvanlig ordning med sin frånvaro. Detta är bara ett av många tecken på att Nationell Ungdom håller på att återerövra gatorna såväl i Göteborg som i många andra städer runtom i landet.


  • Publicerad:
    2005-01-16 10:53