Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Propagandabild: When Freedom is Outlawed

Av Redaktionen, 2018-10-26
redaktionen@nordfront.se

NORDFRONT. Nordfront presenterar propagandabilden ”When Freedom is Outlawed” med tanke på förbudsdomen mot Nordiska motståndsrörelsen i Finland.

Klicka för större bild-

Alternativ version. Klicka för större bild.

Den 28 september meddelade Åbo hovrätt att Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland. Domen kommer att överklagas till Högsta domstolen och vinner inte laga kraft för än 60 dagar från att domen meddelas. Det är ännu oklart exakt vad förbudet kommer innebära, även om det är en tydlig attack mot yttrande- och föreningsfriheten i allmänhet och den nationella oppositionen i synnerhet.

Med tanke på detta anordnade Nordiska motståndsrörelsen en demonstration i Helsingfors den 20 oktober under parollen ”Länge leve motståndet!”. Propagandabilden är tagen från Helsingforsdemonstrationen med citat från den amerikanske författaren Tom Robbins: ”When freedom is outlawed, only outlaws will be free”.

Om propagandabilder
I december 2016 avslutades Nordfronts projekt ”Veckans bild” som var en uppföljning av ”Veckans propagandabild” som drevs av vår norska systersida Frihetskamp. Nordfront kommer dock även fortsättningsvis att publicera propagandabilder med samma syfte som de tidigare projekten, dock på oregelbunden basis tillsvidare.

Tanken bakom projektet är att bilderna som publiceras kan användas av aktivister och medlemmar, såväl som stödmedlemmar och sympatisörer, som önskar att sprida organisationens budskap på Internet.

Här nedan följer ett citat från ett tillägg till aktivisthandboken som går in mer i detalj angående propagandaspridning på Internet:

Internet och elektronisk propaganda (e-propaganda)
Sprid organisationens artiklar och hemsideadresser på sociala medier, i kommentarsfält, på debattforum och till personer ni tror kan sympatisera med organisationen. Uppsök olika grupper (till exempel en Facebookgrupp) där potentiella medlemmar kan befinna sig, och gör reklam för organisationen och Nordfront. Sprid e-propaganda i form av bilder som kan hämtas från den här sidan till samma målgrupp som nämndes här ovan.

Detta är en effektiv, gratis och riktad form av propaganda som bidrar till att sprida organisationens namn och budskap. Om man önskar kan man också göra detta relativt anonymt genom att använda en pseudonym och olika anonymiseringstjänster.

Det finns naturligtvis många andra sätt att sprida vår propaganda på än vad som beskrivs här, men det ovan nämnda kan i vart fall ge en vägledning om hur man kan komma igång.

Vill du hjälpa till med projektet? Kontakta Simon Holmqvist på simon.holmqvist@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2018-10-26 13:20