Under lördagen begav sig en skara aktivister ifrån Motståndsrörelsen i Kalmar län upp till Linköping för att tillsammans med Nationalsocialistisk Front visa att gatorna tillhör den nationella rörelsen.

Anarkister har tillsammans med diverse främlingsgäng vid ett flertal tillfällen den senaste tiden försökt attackera patriotiska propagandaspridningar i staden. Om dessa undermänniskor tror att de kan försöka inskränka svenska nationalisters (oavsett organisationstillhörighet) rätt att sprida det nationella budskapet till sitt eget folk i sitt eget land så tror de fel. Motståndsrörelsen agerar!

Sålunda befann sig under dagen ett 20-tal nationalister i nästan tre timmar i de centrala delarna av Linköping för att sprida sina respektive organisationers propaganda till den svenska allmänheten samtidigt som man hoppades på att stadens beryktade antifascister skulle dyka upp och visa vad de går för.

Några antifascister dök dock aldrig upp. De spanare som syntes
till hade förmodligen bedömt läget allt för riskabelt. När oddsen ramlar ner från 4-1 till 2-1 så verkar inte det röda modet räcka till. Tur för dem, synd för oss.

Däremot tog en dresserad ”god samhällsmedborgare” modet till sig att spotta mot en av Motståndsrörelsens aktivister. Efter att ha fått mottaga ett knytnävsslag i gengäld förstod han dock att patrioter inte accepterar ett sådant beteende och tog därför till flykten in på en närliggande galleria.

Aktionen gick i övrigt lugnt till och responsen var oftast god. Ca 200 exemplar av flygbladet ”Likhet inför lagen, Pyttsan!” delades ut och ledde till många intressanta diskussioner samtidigt som ett flertal tidningar bytte ägare.


  • Publicerad:
    2006-07-16 15:34