I Borlänge fortsätter aktivister anslutna till organisationen enträget att sprida det nationella budskapet till stadens befolkning.

Under senaste veckan har affischeringar och flygbladsutdelningar genomförts.

Ett av delmålen för aktivisterna är att skapa en gatumiljö som präglas av nationell propaganda som kontrast till etablissemangets symbolik, propagerandes för mångkultur och degenerativa värderingar.

Dalarna har i alla tider varit bas för offensiver mot den sittande regimen och på lång sikt kan förhoppningsvis propagandaspridningen ingjuta lite av den styrka och kraft i medborgarna som i forna dagar har karakteriserat landskapet och dess invånare.


  • Publicerad:
    2005-09-16 23:14