DROGER Rättsmedicinalverket beskriver en ojämn kamp mot tiden där etableringen av en substans på narkotikamarknaden går fortare än en undersökning av dess funktion och verkan.

På endast några år har Rättsmedicinalverket (RMV) granskat drygt hundra nya så kallade psykoaktiva substanser (NPS) – med resultatet att ”flera av dem” tilldelats narkotikaklassning, vissa även på EU-nivå. Innan man kommit så långt i utredandet av en substans, så har den dock oftast sedan länge varit väletablerad på narkotikamarknaden. Begreppet NPS ges följande definition:

Psykoaktiva substanser avser molekyler som påverkar hjärnans funktion och orsakar förändringar i beteende, personlig stämning, uppfattning eller medvetande. Många av dem är läkemedel, andra narkotiska droger.

RMV:s utredningar av NPS de senaste åren har gjorts inom ramarna för ett uppdrag som myndigheten fått av regeringen om framtagandet av ett underlag för en kommande generell reglering av nya psykoaktiva substanser som Folkhälsomyndigheten ska utarbeta.


En kamp mot tiden

Det stora problemet idag är enligt RMV att etableringen av en substans på narkotikamarknaden, trots den stora satsningen på statligt utredande av nya substanser, föregår narkotikaklassningen – ibland med flera år. Under den perioden finns bristfällig eller ingen allmän kännedom om de nya substansens verkningsstyrka och/eller farlighet.

— I våra analyser och rapporter till Folkhälsomyndigheten redovisar vi om en ny psykoaktiv substans kan aktivera olika receptorer som finns i hjärnan eller hur den påverkar transporten av olika signalsubstanser in i nervcellerna. Vi kartlägger alltså de nya substansernas verkningsmekanism, ofta i relation till redan kända missbruksdroger, förklarar Henrik Green, forskare på Rättsmedicinalverket och professor i forensiska vetenskaper vid Linköpings universitet, på RMV:s hemsida.

Green betonar i artikeln behovet en fördjupad kunskap om hur nya psykoaktiva substanser verkar, samt – givet det ständiga inflödet av nya substanser – det svåra i att uppnå en sådan kännedom om samtliga.

RMV:s uppdrag omfattar även studier rörande:

  • inom vilken tid efter intag som blod- och urinprover behöver tas för att närvaron av en substans i kroppen ska kunna verifieras.
  • i vilken mån substansen orsakar att gifter bildas, när den bryts ned i kroppen.

Trots att begreppet ”psykoaktiva substanser” även omfattar registrerade läkemedel nämns i artikeln på RMV:s hemsida inget om substansernas användning i detta sammanhang.