RYSSLAND Under sitt tal på Moskvakonferensen om internationell säkerhet höll Rysslands president Vladimir Putin ett brandtal mot globalismen och en internationell elit som upprätthåller ”neoliberal totalitarism” genom att provocera fram kaos och konflikter i hela världen.

Nyligen hölls den tionde årliga Moskvakonferensen om internationell säkerhet i Rysslands huvudstad, som gästades av representanter från 35 olika länder.

Under konferensen höll Ryssland president Vladimir Putin ett brandtal mot globalismen och en ”västlig globalistelit” som gör allt för att motarbeta ”länder och folk som väljer en väg av fri och självständig utveckling baserad på deras distinkta identitet, tradition och värderingar”.

— Dessa processer motarbetas av en västlig globalistelit som provocerar kaos, underblåser gamla och nya konflikter och verkar för den så kallade uppdämningspolitiken som de facto handlar om att underminera varje alternativt, suveränt alternativ för utveckling, sa Putin,

Presidenten fortsatte med att förklara att denna globalistelit ”kommer att göra allt som står i deras makt för att hålla kvar hegemonin och makten som håller på att glida dem ur händerna”. Globalistelitens hegemoni är enligt Putin hela världens förfall i förnekelse och mörkläggning av verkligheten, avskaffande av kultur och ”neoliberal totalitarism”.

Därför inleddes den "militära specialoperationen"

Vidare menade Putin att detta är anledningen till att globalisterna försöker utöka sin militära makt genom att expandera Nato österut i Europa och skaffa nya allianser i Sydostasien. Det är också därför, hävdar Putin, som Nato valde att utnämna Ukraina som ”kanonmat” genom att underblåsa antiryska stämningar i landet samtidigt som man gav Kiev-regimen vapen och blundade för hur ”invånare i Donbass dödades i tusental”.

”Det är under dessa omständigheter som vi har tagit beslutet att genomföra en militär specialoperation i Ukraina”, fortsatte Putin och hävdade att ”operationen” är ”helt i enlighet med FN-stadgan”. Enligt Putin har man varit väldigt tydliga med att målet med den militära attacken på grannlandet är att ”trygga säkerheten för Ryssland och dess medborgare och beskydda invånare i Donbass från folkmord”.

Skapar konflikter för att dölja sina egna misslyckanden

Samtidigt menar Putin att det är tydligt att USA gör allt för att dra ut på konflikten i Ukraina så länge som möjligt. Detta samtidigt som man försöker provocera fram konflikter i Asien, Afrika och Sydamerika.

— Det är allmänt känt att USA nyligen gjorde ett medvetet försök att hälla bränsle på elden och skapa problem i Stillahavsregionen, konstaterade Putin.

Den ryske presidenten beskriver USA:s ”eskapader på Taiwan”, såsom Nancy Pelosis besök på den självstyrande ön, som mer än bara ”en äventyrsresa för en oansvarig politiker”. Enligt Putin handlar det om en ”noggrant planerad provokation”.

— Det är en del i en målinriktad och medvetet amerikansk strategi designad för att destabilisera situationen och så kaos i regionen och i hela världen. Det är en fräck uppvisning av respektlöshet mot andra länder och mot deras egna internationella sammanslutningar.

Enligt Putin är det tydligt att globalisteliten bland annat gör detta för att i ”flytta deras egna medborgares uppmärksamhet från brådskande socioekonomiska problem” såsom ”sjunkande levnadsstandards, arbetslöshet, fattigdom och avindustrialisering” i väst.

— De vill skifta skulden för deras egna misslyckanden på andra länder, nämligen Ryssland och Kina, som försvarar sitt eget perspektiv och skapar en självständig utveckling utan att underkasta sig diktat från den överstatliga eliten, fortsatte Putin.

Globalistelitens "unipolära värld" är snart förbi

Slutligen förklarade Putin att denna ordning, som han kallar för ”den unipolära världen”, nu börjar ta slut. ”Oavsett hur starkt den nuvarande globalistmodellens förmånstagare klänger sig fast vid denna välbekanta sakernas tillstånd så är det dödsdömt”, förklarade Putin och konstaterade att ”de historiska och geopolitiska förändringarna går i en helt annan riktning”.

Istället för den unipolära världen som styrs av en globalistelit med ”neoliberal tyranni” menar Putin att en ”mutlipolär värld” kommer att växa fram. Denna ordning med frivilligt och jämlikt samarbete mellan stater snarare än underkastelse kommer att genomsyra internationella relationer, enligt Putins vision.

— Jag vill betona att den multipolära världen, baserade på internationell lag och mer rättvisa relationer, öppnar upp för nya möjligheter för att motverka gemensamma hot, såsom regionala konflikter och spridningen av massförstörelsevapen, terrorism och cyberbrottslighet. Alla dessa utmaningar är globala och därmed vore de omöjliga att överkomma dem utan att kombinera insatser av och potentialen hos alla stater, sa Putin.