MEDIA. I en film som nyligen publicerades på Youtube kan man höra en rabbin prata om Hitler, ”Mein Kampf, Wagner samt att deras så kallade antisemitism var legitim.

I talet använder sig rabbinen av bland annat Adolf Hitlers ”Mein Kampf” till att förklara de främsta orsakerna till Hitlers motstånd mot judisk makt och inflytande i Tyskland. Rabbinen tar också upp Richard Wagner och nämner avslutningsvis Nürnberg-lagarna som han menar är i linje med judarnas lagar från Toran.

Se klippet nedanför:

OBS! Rabbinen påstår i filmen att Hitler skriver i ”Mein Kampf” att han vill utrota judarna, något som naturligtvis inte stämmer.

Källa:
Rabbiner erkjenner at Hitler hadde rett


  • Publicerad:
    2017-01-18 07:00