UTRIKES. Experter varnar nu för att den radikala inriktningen av islam, salafism, växer snabbt i Europa. Inom salafism finner man terrorgrupper så som IS och al-Qaida.

Salafism är en strikt tolkning av den sunnimuslimska grenen av islam där de troende vill att hela världen ska underkasta sig den muslimska guden Allah. De militanta anhängarna av salafism är beredda att göra vad som helst som krävs för att uppnå målet, att skapa ett globalt kalifat. De är inte främmande för att använda våld och det är där terrorgrupper så som IS, al-Qaida och al-Shabaab växer fram.

– Salafism är en verktygslåda för dem som strävar efter militant politisk islam, och den kan de använda som de vill för att argumentera för sin sak, varnar den brittiske terrorismexperten Mehmood Naqshbandi, som själv är muslim.

Salafismen har fått sitt inflytande genom olika strategier. Den ena är att de tar över de redan befintliga moskéerna. Den andra är att de erbjuder pengar till de muslimska församlingar som inte redan har en moské så att de kan bygga en men kräver då att de underkastar sig den salafistiska trosläran.

De militanta anhängarna till salafism brukar kallas för jihadister. Det finns experter som säger att gränsen mellan fredlig salafism och jihadism är tunn.

– Bron emellan är kort, konstaterar Alain Rodier, som också är expert på terrorism.

Runtom i Europa växer nu antalet salafister snabbt. I Storbritannien finns det ungefär 120 moskéer och i Frankrike ett hundratal som bekänner sig till salafismen, för Frankrike innebär det att antalet har fördubblats på fyra år. I Tyskland beräknas det bo 7000 salafister, det är nästan en fördubbling på fyra år.

Källa:
Experter varnar: Radikal islam växer snabbt i Europa


  • Publicerad:
    2015-06-21 22:20