IT. Förvaltningsrätten i Luleå slog idag fast att Radiotjänst får kräva TV-licens för datorer. I samtliga fall som prövats har den enskildes överklaganden avslagits av förvaltningsrätten.

Det handlar om ett 20-tal domar där datorägare har överklagat Radiotjänsts beslut om att kräva TV-licens för datorer. Samtliga överklaganden som gått vidare har avslagits. Fortfarande finns det ett par hundra överklaganden som man ska gå igenom.

Victoria Bäckström, lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå ska ha sagt följande rörande den nya lagen: ”Det är många som har överklagat Radiotjänsts beslut i den här frågan och det är bra att de första domarna nu har meddelats. Vi har ytterligare ett par hundra överklaganden som avser delvis liknande fall. Dessa kommer nu att avgöras så snart det är möjligt.”

I domarna går det bland annat att läsa att ”det är innehavet av en TV-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en TV-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen.”

I klartext betyder det alltså att du ska betala TV-licens även om du aldrig använder din dator för att se på TV.

Det är än så länge oklart om detta även gäller surfplattor och mobiltelefoner men då samma möjligheter finns i dessa kommer lagen mest troligt även tillämpas på dessa.

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.

Källor:
2013-06-24 Förvaltningsrätten i Luleå
Rätt av Radiotjänst att kräva tv-avgift för datorer


  • Publicerad:
    2013-06-24 14:32